Kokoomus julkaisi kunnallispoliittisen kannanoton

Kokoomus luottaa vahvoihin peruskuntiin, jotka elinvoimaisina pystyvät järjestämään esimerkiksi laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut. Tavoitteena on sellainen kuntarakenne, että kunnat pystyvät parempaan kuin pelkkään lakisääteisten tehtävien täyttämiseen.

Kokoomuslaisten kuntapäättäjien tavoitteena on kunta, jossa arki on sujuvaa. Palvelut tuodaan mahdollisimman lähelle kuntalaisia, järkevillä tavoilla. Kokoomuslaisessa huomisen kunnassa hallinto on vain väline parempien palveluiden järjestämiseksi. Siksi hallinnon uudistamiseen suhtaudutaan avoimin mielin.

Kokoomus haluaa myös, että kuntauudistus toteutetaan rohkeasti, positiivisesti ja rakentavasti uudistaen.

Kuntakannanoton pohjana on Kokoomuksen kunnallis- ja aluepoliittisen toimikunnan valmistelema ”Sujuvat palvelut, vahvat peruskunnat” -kannanotto vuodelta 2011.

Kuntakannanotto on ladattavissa alta.