Kokoomuksen Wallinheimo: SDP:n puoluevaltuusto uhoaa, pelottelee ja aliarvioi suomalaisia

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sinuhe Wallinheimon mukaan SDP:n puoluevaltuuston kannanotossa esittämä kritiikki hallituksen politiikkaa kohtaan on suurilla kirjaimilla esitettyä sisällötöntä uhoa.

SDP:n omat vaihtoehdot joko puuttuvat kokonaan tai ovat korkeintaan näennäisiä. Wallinheimo pitää tällaista keskustelutyyliä suomalaisten aliarvoimisena.

– On valitettavaa, että johtava oppositiopuolue ei saa aikaan mitään kunnollista sisältöä kritiikilleen vaan tyytyy toistelemaan samoja fraaseja viikosta toiseen. Esimerkiksi sote-uudistuksessa SDP maalaa uhkakuvia väittäen sen johtavan kaaokseen, jos ihmiset saisivatkin itse valita, mihin menee hoidettavaksi. Ehkä SDP on vain salaa turhautunut siitä, että sen omat näytöt sote-uudistuksen valmistelussa viime kaudelta eivät varsinaisesti ole mitkään päätä huimaavat, Wallinheimo arvelee.

– SDP:llä itsellään ei ole mitään todellista omaa vaihtoehtoa nykyiselle tilanteelle, jonka ongelmat ovat yleisessä tiedossa. SDP toki sanoo, että ihmisten pitää päästä hoitoon ja hoidon pitää olla laadukasta. Mutta kun kaikki ovat tavoitteesta samaa mieltä, mikä ”vaihtoehto” se muka on, Wallinheimo kysyy.

Vaikka SDP:n puoluevaltuuston 17.4.2016 esittämän kannanoton otsikko on ”vienti vetämään”, kannanotossa vientiä käsitellään vain parin viittauksen verran. SDP vaatii lisää veturiyrityksiä ja kotimaisia referenssimarkkinoita mutta ei esitä mitään keinoja edes näiden avaustensa toteuttamiseen. Kustannuskilpailukyvyn vahvistamisen suhteen SDP:llä ei näytä olevan minkäänlaisia eväitä. Kautta linjan patenttiratkaisuna vaikuttaa olevan julkisten menojen kasvattaminen. Kilpailukykysopimuksesta SDP ei Wallinheimon havaintojen mukaan pysty päättämään edes, onko puolue siitä itsensä kanssa samaa vai eri mieltä.

– SDP:n uusin hokema työllisyyspolitiikan jättämisestä ”yhden kortin varaan” on ensinnäkin epätosi, ja toiseksi epälooginen. Ymmärtääkseni SDP on nimenomaan toivonut, että kilpailukykyuudistukset tehtäisiin vuoropuhelussa työmarkkinaosapuolten kanssa. Nyt SDP katsoo, että sopimus onkin valinta ruton ja koleran väliltä. Rinne voisi nyt ihan suoraan vastata, edustaako sopimus hänelle ruttoa vai koleraa ja toivooko hän sen onnistumista vai epäonnistumista, Wallinheimo vaatii.

– Hallituksen talouspolitiikan perusviritys on EU-komission, OECD:n, IMF:n ja Suomessa talouspolitiikan arviointineuvoston mukaan oikea. Julkista taloutta on välttämätöntä asteittain tasapainottaa, jotta velkaantumiskehitys saataisiin kuriin ja Kreikan tie estettyä. Kustannuskilpailukykyä pitää vahvistaa, jotta vientialat voisivat helpommin voittaa kauppoja maailmalla. Kasvua ja työllistymistä haittavia sääntely- ja verokynnyksiä on madallettava. Ja kaikkea tätä hallitus tekee, Wallinheimo toteaa.