Kokoomuksen Wallinheimo: Hallitus ei lannistu työllisyystavoitteen edessä

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo on tyytyväinen hallituksen kykyyn sopia uusista toimista suomalaisen työllisyyden ja yrittäjyyden vahvistamiseksi. Päätökset osoittavat sen, että hallitus ei lannistu kunnianhimoisen työllisyystavoitteensa edessä.

”Uudet toimet työllisyyden ja yrittäjyyden lisäämiseksi ovat osoitus hallituksen päättävyydestä muuttaa Suomen talouden kehityssuunta. Yhdessä kilpailukykysopimuksen kanssa uudet toimet luovat vakaamman pohjan tämän tavoitteen saavuttamiseksi ”, toteaa Wallinheimo.

Erityisen paljon kiitosta Wallinheimo antaa hallituksen päätökselle laajentaa ja joustavoittaa työttömyysetuuksiin käytettävän rahan käyttömahdollisuuksia. Esimerkiksi yrittäjäksi ryhtyvälle työttömälle työnhakijalle myönnetään enintään 12 kk ajaksi peruspäivän suuruinen starttiraha ja tämä voidaan rahoittaa työttömyysetuusmäärärahoista.

”Hallitus on tässä asiassa kuunnellut työtä vailla olevien toivetta tehdä yrittäjyydestä varteenotettavampi vaihtoehto. Muutos aiempaan on iso. Jatkossa passiiviselle työttömyydelle on olemassa aktiivinen, yrittäjyyteen perustuva, vaihtoehto”, jatkaa Wallinheimo.

Riihessä sovitusta hallituksen yrittäjyyspaketissa Wallinheimo odottaa ainakin hallitusohjelmassa sovittujen yrittäjyyden edellytysten parantamista.

”Yrittäjien kannalta tärkeintä olisi nyt saada liikkeelle Sipilän hallitusohjelmassa mainitut maksuperusteinen arvonlisävero, sukupolvenvaihdostilanteiden helpottaminen, kotitalousvähennyksen korotus sekä yrittäjävähennys. Kaikki nämä toimet yhdessä parantaisivat suoraan tai välillisesti suomalaisten yritysten mahdollisuuksia työllistää”, sanoo Wallinheimo.

Tarkempi toimenpidelista ja toteuttamisaikataulu työllisyyttä ja yrittäjyyttä vahvistavista toimenpiteistä julkistetaan viikon kuluttua, 12. huhtikuuta. Hallitus on myös sopinut, että syksyn 2016 budjettiriihessä päätetään vielä uusista työllisyyttä vahvistavista toimista, jotka valmistellaan oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin johdolla.