Kokoomuksen Virolainen: Yhteistyö ja vapaaehtoisuus pakkolunastusten edelle

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Anne-Mari Virolainen ihmettelee vihreiden arvostelua ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasosta kohtaan. Virolainen painottaa, ettei Kokoomus aio tinkiä luonnonsuojelun tavoitteista eikä myöskään arvokkaiden suoalueiden suojelusta.

?Soidensuojeluohjelma etenee eikä tavoitteista tingitä. Nyt otetun aikalisän aikana selvitetään, miten vapaaehtoista luonnonsuojelua voitaisiin edistää myös soiden suojelussa. Tulokset ratkaisevat, eivät keinot?, toteaa Virolainen.

Virolainen pitää vapaaehtoisessa metsiensuojelussa METSO-ohjelmassa saavutettuja tuloksia hyvinä. Virolaisen mukaan on etsittävä sellaiset keinot suojella ympäristöä, mitkä tuovat myös parhaat tulokset.

?METSO-ohjelman tulokset osoittivat, ettei vapaaehtoisuus kuihduta ihmisten halua suojella ympäristöään ? päinvastoin. Vanhakantainen suojelu perustuu alueiden pakkolunastukseen, parempi tapa taas yhteistyöhön ja sitoutumiseen. Siksi on viisasta selvittää, voitaisiinko myös soidensuojelussa edetä enemmän vapaaehtoisuuden kuin pakon pohjalta?, painottaa Virolainen.

Virolainen muistuttaa, että valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti hallituspuolueet ? mukaan lukien silloinen ympäristöministeri Niinistö ? ovat päättäneet yhdessä selvittää keinot soiden vapaaehtoiseen suojelemiseen.

?Kummallista, että vihreät ovat nyt yhtäkkiä unohtaneet hyväksyneensä itse päättäneensä selvittää vapaaehtoisen soidensuojelun. Ilmeisesti oppositio-vaihde on kytketty päälle, vaikka vapaaehtoisen metsiensuojelun tulokset ovat olleet rohkaisevia. Miksi ministeri ei saisi nyt selvittää vapaaehtoisen suojelun mahdollisuuksia, kun siitä on vielä aikaisemmin päätetty yhdessä tuumin??, painottaa Virolainen.