Kokoomuksen Virolainen: Suomi tarvitsee osaamisohjelman

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Anne-Mari Virolainen haluaa, että tuleva hallitus laatii perusteellisen osaamisohjelman, joka tähtää erityisesti tekniikan ja luonnontieteiden osaamisen vahvistamiseen.

Näin mahdollistetaan uuden tiedon ja sen sovellutusten kehittäminen ja lähtökohdat korkean tuottavuuden työpaikkojen syntymiselle.

?Kaikki puolueet haluavat lisää työtä Suomeen, mutta harva osaa kertoa, miten uusi työ syntyy. Talouskasvun lähteet ovat tuottavuuden kasvussa, ja tuottavuus kasvaa ennen kaikkea teknologian kehityksen ja hyödyntämisen kautta. On panostettava osaamiseen?, Virolainen linjaa.

Virolainen muistuttaa, että 1990-luvun nousukauden yksi mahdollistaja oli nimenomaan tekniikan alan ja luonnontieteiden tutkimukseen ja osaamiseen panostaminen. Alan vienti kolminkertaistui ja työpaikkoja syntyi ennennäkemättömällä tahdilla.

?Suomi on 1990-luvun jälkeen menettänyt kilpailukykyään nimenomaan tekniikan alalla. Suunta on käännettävä. Tuottavuus, talouskasvu ja työpaikat eivät synny tyhjästä. Osaaminen on käännettävä uuteen nousuun. Nyt tarvitaan alan asiantuntijoiden avulla laadittu uusi osaamisohjelma. Sen toteuttamisen on oltava selkeästi yhden, tiede- ja teknologia-asioista vastaavan ministerin tehtävänä?, Virolainen vaatii.

Osaamisohjelma tähtäisi Suomen yliopistojen ja korkeakoulujen tekniikan ja luonnontieteellisten alojen tutkimuksen sekä yritysten osaamisen nostamiseen kansainväliselle tasolle aloilla, jotka katsotaan viennin, työllisyyden ja hyvinvoinnin kannalta välttämättömiksi. Resursseja tähän voitaisiin ohjata esimerkiksi strategisen tutkimuksen varoista.