Kokoomuksen Vartiainen uudelle sosiaali- ja terveysministeri Mattilalle: ”Uudistakaa rohkeasti apteekkialan sääntelyä”

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen näkee sosiaali- ja terveysministerin vaihtumisessa mahdollisuuden uudistusmielisempään linjaan apteekkipolitiikassa. Vartiaisen mukaan nyt olisi käännettävä kaikki kivet yrittäjyyden edistämiseksi, julkisten menojen hillitsemiseksi ja markkinoiden toiminnan parantamiseksi, jotta kotitalouksien ostovoimaa ja elintasoa voidaan kohentaa.

”Kannustan uutta sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilaa tutkimaan ennakkoluulottomasti lääkealan nykyistä monopolijärjestelmää. Uskon, että hän kykenee näkemään nykyisen suljetun mallin ongelmat, eikä anna eturyhmäintressien johtaa itseään harhaan. Perussuomalaiselle puolueellekin sopisi asettua tällaisessa asetelmassa laajojen väestöryhmien etujen puolelle pienen eliitin etuoikeuksien sijaan”, Vartiainen kannustaa.
Vartiainen itse pitää apteekkialan vapauttamista ilmeisellä tavalla hyödyllisenä ja järkevänä ratkaisuna. Lisäksi hän vetoaa hallitusohjelmaan, jossa useissa kohdissa puhutaan sääntelyn purkamisen ja kilpailun rajoitusten poistamisen puolesta.

”Kilpailun lisääminen auttaisi tuomaan ajan myötä merkittäviä hyötyjä sekä ihmisille että julkistaloudelle, kun apteekkialan nykyiset monopolivoitot edes hiukan leikkautuisivat. Suljettujen alojen avaaminen kilpailulle vastaa täysin hallitusohjelman kirjainta ja henkeä. On ennen muuta poliittisesta tahdosta kiinni, halutaanko nuo hyödyt kuluttajille ja veronmaksajille saada toteutumaan vai ei”, Vartiainen katsoo.
Kilpailu- ja kuluttajaviraston taannoiseen arvioon viitaten Vartiainen muistuttaa, että markkinamekanismin valjastaminen palvelemaan kuluttajia myös lääkkeiden vähittäiskaupassa tuottaisi jopa sadan miljoonan euron luokkaa olevat vuotuiset säästöt. Tämä vastaisi sitä, että voisimme tulonsiirroin tai veronalennuksin lisätä kotitalouksien tuloja sadalla miljoonalla. Kansainvälisessä vertailussa Suomen apteekkitoimiala näyttäytyy hyvin raskaasti säänneltynä, ja lääkkeiden kuluttajahinnat ovat selvästi korkeammat kuin esimerkiksi muissa pohjoismaissa.

”Minusta olisi epäjohdonmukaista, että perussuomalainen ministeri sitoutuisi nykyjärjestelmän pitämiseen nykyisellään. Se tarkoittaisi käytännössä sitä, että rahan virta sairaiden ihmisten taskuista ennestäänkin vauraiden monopolitoimijoiden pankkitileille saisi edelleen jatkua”, Vartiainen kärjistää.

”Kokoomusta on syytetty apteekkareiden etujen ajamisesta, mutta tämä asia tuskin jää Kokoomuksesta kiinni. Kesäkuun puoluekokouksessa hyväksyimme apteekkialan vapauttamista tukevan aloitteen, jossa todetaan muun muassa ”Apteekkien lukumäärän rajoittaminen ei ole tätä päivää””, Vartiainen muistuttaa.