Kokoomuksen työllisyysneuvottelijat Satonen ja Vartiainen: Hallituksen työuudistuksia saadaan eteenpäin – hienoa!

Kokoomuksen kansanedustajat Arto Satonen ja Juhana Vartiainen kiittävät hallitusta torstaina 16.6.2016 annetusta paketista työsopimuslain muutoksia. Niillä tavoitellaan erityisesti työllistämisen kynnyksen madaltamista ja työntekijöiden palkkaamiseen liittyvien riskien pienentämistä. Lisäksi helpotetaan erityisesti pitkäaikaistyöttömien palkkaamista.

”On tärkeää, että hallitus vie ohjelmaansa eteenpäin. Nämäkin uudistukset tarvitaan nopeasti voimaan, jotta työllisyystavoitteesta pystytään pitämään kiinni. Uudistukset ovat Kokoomuksen vaaliohjelmassaankin esiin nostaman työlinjan mukaisia ja auttavat yhä useampaa suomalaista pääsemään työttömyydestä työelämään. Työttömyysjaksot on saatava lyhenemään, ihmisten palkkaaminen on tehtävä houkuttelevammaksi. Edistystä tapahtuu. Ja kolme vuotta on aikaa tehdä lisää”, Satonen kommentoi.

Esityksessä ehdotetaan, että pitkäaikaistyöttömän saisi palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman erityistä perustellun syyn vaatimusta. Lisäksi koeajan enimmäispituutta pidennettäisiin kuuteen kuukauteen, ja työnantajalla olisi oikeus jatkaa koeaikaa, jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa
työstä. Esityksessä ehdotetaan myös työnantajan takaisinottovelvollisuuden kestoajan lyhentämistä neljään kuukauteen. Työsuhteen kestettyä 12 vuotta takaisinottoaika olisi kuitenkin kuusi kuukautta.

”On välttämätöntä, että Suomen työlainsäädäntö päivitetään tälle vuosituhannelle ja saatetaan edes lähelle samaa sujuvuuden tasoa kuin yleisesti pohjoismaissa. Nämä hallitusohjelmassa sovitut asiat viedään nyt eteenpäin. Katse on suunnattava seuraavaksi uusiin työllisyyttä pysyvästi lisääviin uudistuksiin, joita odotamme ministeri Lindströmiltä jo budjettiriiheen. Tavoitteena on oltava työmarkkina-asioissa parhaat käytännöt kaikista pohjoismaista. Tähän suuntaan kehitys väistämättä vie, ja mieluummin sen tekisi oma-aloitteisesti ja suunnitelmallisesti kuin pakon edessä paniikissa”, Vartiainen linjaa.

Satonen on Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja Vartiainen Kokoomuksen työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaryhmän valiokuntavastaava. Molemmat toimivat Kokoomuksen hallitusohjelmaneuvottelijoina työn ja työllisyyden työryhmässä keväällä 2015.