Kokoomuksen Talvitie: Hallitus panostaa pohjoisen elinvoimaan, rahaa VT4:lle

Kokoomuksen kansanedustaja, puoluevaltuuston puheenjohtaja Mari-Leena Talvitie hehkuttaa hallituksen 125 miljoonan euron satsausta Oulu-Kemi tieyhteyteen.

”VT4-investoinnin kautta hallitus panostaa pohjoisen elinvoimaan. Investointi edistää työmatkaliikenteen ja kuljetuksien sujuvuutta samoin kuin laajemmin elinkeinoelämää sekä matkailua. Ennen kaikkea se parantaa liikenneturvallisuutta ja yhdistää Pohjolaa”, toteaa Talvitie.

Oulun ja Kempeleen yhteisponnistukset tuottivat tulosta, joka tuo elinvoimaa koko pohjoiseen.
Oulu-Kemi -yhteys on myös yksi merkittävimmistä tieväleistä huoltovarmuuden ja liikkuvuuden parantamiseksi. Se on odottanut valtion satsausta jo useita vuosia.

Hallitus päätti kehysriihen yhteydessä liikenneinvestoinneista tulevalle kehyskaudelle. Kehyspäätöksen mukaisesti Oulu-Kemi tieyhteyden rakentaminen voi alkaa jo vuonna 2017. Suunnitelmien mukaan tie olisi valmis vuonna 2021.