Kokoomuksen seniorijaosto: Senioripolitiikka mukaan hallitusohjelmaan

Kokoomuksen seniorijaosto edellyttää eläkeläisten yhdenvertaista verotusta suhteessa palkansaajien verotukseen, jotta ostovoiman kuilu eläkeläisten ja työssä käyvien välillä ei enää kasva.

Samoin seniorijaosto odottaa, että mahdolliset veronalennukset suunnataan taulukkoalennuksina myös eläketuloihin. Työeläkkeiden indeksikorotukset eivät saisi olla sidottuina sosiaalietuuksien indeksikorotuksiin, jaosto linjaa. Kokoomuksen seniorijaosto edellyttää, että seniorien asema otetaan huomioon hallitusohjelmassa kaikilla sektoreilla.

Viime joulukuussa perustettu eläkeikäisten ja eläkeikää lähestyvien verkosto korostaa tarvetta asennemuutokseen, jossa ylisukupolvisuus on tavoiteltava arvo. Kaikki voivat pysyä mukana rakentamassa hyvinvointiyhteiskuntaa.

Seniorit kasvattavat kansantuloa aktiivisen työelämän jälkeen monissa rooleissa kuten mentoreina, keikkatyöläisinä, lapsiperheiden apuna ja omaishoitajina. Kannanottonsa mukaan kokoomuksen seniorijäsenet haluavat olla aloitteentekijöitä ja toimia sillanrakentajina sukupolvien välillä.