Satonen ja Virolainen: Työpaikoilla voitava joustaa

Kokoomuksen kansanedustajat Arto Satonen ja Anne-Mari Virolainen kannattavat paikallisen sopimisen lisäämistä työmarkkinoilla. Edustajat antavat tukensa tänään julkaistulle Suomen Yrittäjien selvitykselle, jossa vaadittiin työelämän sääntelyn keventämistä työllisyyden turvaamiseksi.

?Työehtosopimusten yleissitovuudesta on voitava joustaa, mikäli työnantaja ja työntekijät sopivat tästä yhdessä työpaikkojen turvaamiseksi, lomautusten tai irtisanomisten välttämiseksi?, toteaa Virolainen.

Edustajat kannattavat Saksassa työmarkkinoilla käytössä olevaa mallia, jossa työpaikalla voidaan yhteisellä sopimuksella sopia paikallisesti työehdoista kriisitilanteessa. Tällöin työnantaja sitoutuisi turvaamaan työpaikat, mikäli työntekijät samalla sitoutuisivat viikoittaisen työajan pidentämiseen.

?On tärkeää, että työehdoista voidaan sopia työpaikoilla yhteistyössä suhdannetilanteen mukaan. Työttömyysuhan alla olevia autetaan parhaiten turvaamalla heidän nykyinen työnsä?, toteaa Satonen.

Edustajat painottavat, että paikallisen sopimisen lisäksi on tärkeää huolehtia, että työntekijöillä on mahdollisuus oman ammattiosaamisensa kehittämiseen vaikeanakin taloudellisena aikana.

?Kun maailma ympärillä muuttuu jatkuvasti, on tärkeää taata riittävät koulutusmahdollisuudet työntekijöille. On erityisesti työnantajien etu, että työntekijät voivat kehittää omaa osaamistaan?, edustajat päättävät.

Lisätietoja:

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Anne-Mari Virolainen, p. 050-512 1941

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Arto Satonen, p. 050-511 3110