Kokoomuksen Satonen ja Vikman: Tampereen raitiotien edistäminen on erinomainen päätös

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Arto Satonen ja kansanedustaja Sofia Vikman iloitsevat hallituksen linjauksesta Tampereen raitiotien toteuttamiseksi. Raitiotien rakentaminen voi hallituksen linjauksen mukaan alkaa jo vuonna 2017. 71 miljoonan euron investointi raitiotien rakentamiseksi on todella merkittävä panostus Tampereen kaupungin julkiseen liikenteeseen ja yhteyksien parantumiseen.

”Tampere pääsee vihdoin käynnistämään toivotun raitiotien rakentamisen. Tämä on positiivinen päätös niin tamperelaisten, alueen elinkeinoelämän kuin kaupunkirakenteenkin kannalta. Hallituksen liikennepaketti tukee erinomaisesti kasvavien kaupunkialueiden kehittymistä”, toteaa Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Arto Satonen.

Raitiotien rakentamisen arvioidaan lisäävän maankäytön tehokkuutta siten, että raitiotien vaikutusalueen asukasmäärä kasvaa yli 24000 asukasta enemmän kuin vaihtoehdossa, jossa raitiotietä ei toteuteta. Tämän maankäytön tehostumisen tuoma säästö Tampereen kaupungille on arviolta 105–405 miljoonaan euroa. (VTT 2014)

”Raitiotie luo merkittävän muutoksen kaupunkikuvaan ja lisää asuntorakentamista. Viihtyisyys lisäntyy ja Tampereen rooli sujuvan elämän ja joukkoliikenteen kasvukeskuksena vahvistuu”, toteaa kansanedustaja Sofia Vikman.

Tampereen väkiluvun on ennustettu kasvavan vuoteen 2040 mennessä 280 000 asukkaaseen ja koko kaupunkiseudun 460 000:een. Asukasmäärien kasvu tarkoittaa myös liikennemäärien valtavaa kasvua niin keskusta-alueilla kuin muuallakin.

”Hienoa, että hallitus panostaa liikenteen kaupunkipaketilla kasvavien kaupunkialueiden liikenteen parantamiseen. Liikenteen kaupunkipaketti on oikeansuuntainen tapa vahvistaa talouden kasvua ja helpottaa ihmisten arkea”, päättävät Satonen ja Vikman.