Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro: välikysymys tuloerojen kasvusta ja verotuksen rakenteesta

Välikysymys tuloerojen kasvusta ja verotuksen rakenteesta
Ti 8.2.2011
Ryhmäpuheenvuoro (10 min.)
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Lenita Toivakka

Arvoisa puhemies,

meidän poliitikkojen tulee luoda turvallisuutta ja luottamusta tulevaan. Epävarmoina aikoina tämä korostuu. Talouden taantuma kosketti monia. Vaikka tuloerot ovat kaventuneet, ei pidä tuijottaa vain tilastoja. Koettu köyhyys ja ulkopuolisuuden tunne vaivaavat monia suomalaisia ja tämä huoli on otettava vakavasti. Sillä ei pidä politikoida, vaan on yhdessä toimittava niin, että suomalaiset pystyvät vaikuttamaan omaan elämäänsä ja tavoittelemaan omannäköistään onnellisuutta.

Valtio ei voi sanella, millainen on ihmisen kokema onni, mitä on ihmisen kokema turvallisuus, mikä on ihmisen itsensä mielestä kohtuullista ja reilua. Hyvinvointitoimilla voidaan sen sijaan mahdollistaa asioita, olla luomassa jokaiselle suomalaiselle positiivista näköalaa eteenpäin.

Turvallisuuden tunnetta luo se, että lapsi voi lähteä pelkäämättä koulutielle. Tai se, että työtön voi ottaa työtä vastaan pelkäämättä, että jos työt loppuvat, yhteiskunnan turvaverkko pettää. Reiluutta ja oikeudenmukaisuutta edistää, että kaikki osallistuvat tavalla tai toisella yhteiskunnan rakentamiseen ja maksavat veroja maksukykynsä mukaan. Ne, joilla on rahaa enemmän, myös maksavat enemmän niin euroissa kuin prosenteissakin. Sekin on reilua, että kaikkein eniten apua ja tukea tarvitsevia myös tuetaan eniten niin hyvinvointipalveluiden avulla kuin rahallisesti.

Arvoisa puhemies,

monet tässä salissa ovat erityisen kiinnostuneita jakamaan rahaa, mutta harva puhuu siitä, mistä raha tulee. Niukkuudesta ei riitä jaettavaa, vaikka miten lupaisi.

Tähän on helppo väittää, että rahaa tulee, kun veroastetta nostetaan. Sellaisissa puheissa peitellään sitä tosiasiaa, että veroasteella mitataan ainoastaan prosenttiosuutta koko talouden kakusta, euroista se ei kerro. Jos veroastetta nostetaan talouskasvun mahdollisuuksia heikentäen, lopputuloksena voi olla vähemmän veroeuroja. On tarkka paikka nostaa veroastetta siten, ettei kasvu vaarannu eivätkä verotulot todellisuudessa laske. Kokoomuksen tavoite on yhteisen kakun kasvattaminen.

Uutta rahaa ei tule siitä, että veroja nostetaan, raha tulee siitä, että suomalaiset tekevät työtä ja yrittävät. Työstä saatavien verotulojen avulla pystytään huolehtimaan myös työnsä tehneiden ja työhön kykenemättömien hyvinvoinnista.

Työn tekemisellä ei silti voi perustella mitä tahansa ? kuten runsaskätisiä optiojärjestelmiä. Tavallisen suomalaisen palkansaajan ja optiojohtajan tuloero ei saa revähtää liian suureksi. Kohtuus kaikessa. On aivan selvää, että kaikkien suomalaisten on vaikea kokea olevansa samassa veneessä jos yksi pröystäilee helpoilla pörssivoitoilla sekä kultaisilla kädenpuristuksilla ja toinen tinkii perustarpeista päivittäin.

Siksi on erittäin tärkeää, että tuloeroja on tutkimusten mukaan todella pystytty kaventamaan tällä vaalikaudella ja erityisesti ihmisten kokemaan köyhyyteen on puututtu. Hyvinvointiyhteiskunnan perusteisiin kuuluu, että yhden menestys koituu myös koko yhteiskunnan hyväksi.

Kokoomus pitää edelleen kiinni jo vuonna 1918 kirjaamastaan periaatteesta: tuloveroja maksetaan tulojen mukaan nousevasti ja kulutusveroissa pienituloiset huomioidaan. Tämä näkyy tänäkin päivänä mm. siinä, että välttämättömyyshyödykkeitä kuten ruokaa, lääkkeitä ja julkista liikennettä verotetaan alemmalla prosentilla. Suurituloinen maksaa kulutuskoristaan suurempaa veroprosenttia. Pienituloisimmille arvonlisäverojen korotuksia kompensoidaan myös etuuksien indeksikorotuksissa.

Arvoisa puhemies,

suomalaisessa yhteiskunnassa on saatava aikaan positiivinen kierre. Positiivinen kierre lähtee siitä, että joka ainoalla työkykyisellä ja työhaluisella suomalaisella on aina työtä. Työn puuttuminen on ylivoimaisesti suurin köyhyyden aiheuttaja. Ja kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija on todennut: työ on paras suoja köyhyyttä vastaan.

Edellytyksenä on, että työn tekemiseen, teettämiseen ja yrittämiseen on olemassa riittävät kannusteet. Kokoomuksen verolinja lähtee tästä ajatuksesta. Kannustamme kaikkia tekemään työtä laskemalla maltillisesti työnteon verottamista. Kannustamme yrityksiä työllistämään varmistamalla, että viivan alle jää varaa palkata uusia työntekijöitä. Kannustamme yrittäjiä yrittämään tarjoamalla näkymän siitä, että oman työn tuloksista jää jotain myös itselle.

Yhteinen kakku on leivottava ennen kuin sitä voidaan jakaa. Kokoomus keskittyy työllisyyden edistämiseen, ei ainoastaan työttömyyden hoitoon. Se on politiikkaa, joka ei kasvata tuloeroja, vaan kaventaa niitä. Kokoomus tekee politiikkaa, joka mahdollistaa huolenpidon kaikista ilman tuleville sukupolville koituvaa rajua velkaantumista.

Positiivinen kierre edellyttää myös sitä, että aina kannattaa ottaa vastaan pienikin työpätkä ilman että byrokratia aiheuttaa katkoksia rahantuloon. Työnteon on oltava etuuksia kannattavampi tulonlähde kaikille työikäisille ja -kykyisille.

Myös vaikeammin työllistyviä on tuettava työn syrjään kiinni. Olen saanut palautetta esimerkiksi vammaisilta henkilöiltä siitä, että työhaluja olisi, mutta työmahdollisuuksia ei. Näin ei saa olla. Jokaisen, joka haluaa yhteiskunnan rakentamiseen osallistua, on myös päästävä näihin talkoisiin mukaan. Tästä syystä Kokoomus haluaa, että vammaisille luodaan pysyvä palkkatuki, jotta heidän työllistymistään helpotetaan. Jokaisen panos on tärkeä.

Me säädämme lakeja ja uudistamme verotusta, jotta Suomessa on hyvä yrittää ja luoda työpaikkoja. Meillä lienee oikeus vaatia vastavuoroisesti työnantajilta työelämään enemmän yhteisöllisyyttä. Työnantajien on entistä paremmin huolehdittava työntekijöidensä hyvinvoinnista. Esimerkiksi ikääntyvät on työpaikoilla otettava huomioon, samoin pienten lasten vanhemmat. Perheiden ja lasten hyvinvointi ei saa jäädä tulos- ja tuottovaatimusten jalkoihin.

Arvoisa puhemies,

vuoden 2009 rajun talouspudotuksen jälkeen tässä salissa on usein väitelty keinoista turvata Suomen talous, oikeista keinoista elvyttää ja vakauttaa Euroopan taloutta. Tuoreet tiedot Suomen talouden kasvusta kertovat omaa kieltään siitä, että elvytys- ja vakautustoimissa on onnistuttu. Marraskuun kasvuluvut eivät ole enää vain Euroopan kärkeä, vaan Suomi pärjää jo maailmanlaajuisessa vertailussakin 7,5 prosentin kasvuvauhdilla.

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen sanoi viime toukokuussa Kreikka-tuesta päätettäessä, että Euroopan talouden vakautta haetaan tukitoimin, joiden ainoana päämääränä on suomalaisten hyvinvointi. Vastuullisten päätösten tekeminen ei ole helppoa. Olisi ollut kivaa ja helppoa mennä virran mukana huutelemaan, että itsepä ovat asiansa sotkeneet ja itse sotkunsa hoitakoon, ei kuulu meille. Niin teki silloin ja toisti temppunsa Irlannin kohdalla suuri osa tästäkin salista, erityisesti sieltä vasemmasta laidasta. Jotkut halusivat uuden laman. Kokoomus taisteli hyvinvoinnin puolesta. Kokoomus halusi ja haluaa edelleen luoda Suomeen kasvua, jolla turvataan työpaikat ja huolenpito heikoimmista.

Ministeri Katainen on kertonut miettineensä Kreikka- ja Irlanti-pakettien kohdalla tarkkaan, mikä on suomalaiselle ihmiselle, kotitaloudelle ja yritykselle paras vaihtoehto. Euroopan rahoitusmarkkinoiden vakauden tavoitteleminen on sitä edelleen. Vastuunkanto tuottaa hedelmää. Nyt saamme nauttia siitä, että talouskasvu paikkaa kestävyysvajettamme ja mahdollistaa hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamisen.

Kansainvälisen talouskehityksen äkkipysähtyminen ei ole meidän syytämme. Mutta se, että kasvun veturit pidettiin pysähdyksestä huolimatta käynnissä, on elvytystoimien ja Euroopan vakaudesta huolehtimisen ansiota. Seitsemän ja puolen prosentin kasvulukuihin pääseminen ei olisi mahdollista ilman johdonmukaista ja vastuullista päätöksentekoa, siitä hallitukselle ja valtiovarainministeri Kataiselle suuri kiitos.

Arvoisa puhemies,

yhteiskunnan tärkeimpiä arvoja on rehellisyys. Rehellisyys on sitä, että toimitaan niin kuin puhutaan ja sitä, että esitetään asiat totuudenmukaisesti ? ei kauniita kuvia maalaten tai uhkakuvia luoden. Kokoomus on sitoutunut sellaiseen tapaan viedä yhteiskunnan asioita eteenpäin.
Me emme lietso perusteettomia pelkoja tuloerojen kasvusta, vaan teemme töitä sen eteen, että tuloerot eivät kasva. Tämän hallituskauden tulokset puhuvat puolestaan.

Me emme pelottele yhteiskunnalla, jossa verorasitus ei jakaannu reilusti. Me teemme työtä sen eteen, että jokainen maksaa veroja oikeudenmukaisesti maksukykynsä mukaan.

On helppo heittää syytöksiä vaikkapa tasaverosta. Totuus on kuitenkin se, että nyt nuo ns. tasaverot muodostavat yhteiskunnan veroista pienemmän osan kuin esimerkiksi hyvinvointivaltion kulta-ajaksi kutsutulla 80-luvulla.  Suomessa verotuksen progressio on maailman kireimpiä ja pysyy sellaisena myös Kokoomuksen kasvua luovan verolinjan myötä.

Oppositio väittää, että tuloerojen kaventamiseksi ei ole tehty mitään. Totuus on kuitenkin se, että tällä vaalikaudella esimerkiksi kaikkein pienituloisimpien etuuksia on parannettu enemmän kuin neljän edellisen hallituskauden aikana yhteensä. Neljän hallituskauden, jolloin mukana ovat olleet puolueet myös vasemmisto-oppositiosta. Tämäkö on jälleen osoitus teidän linjastanne?

Tämän vaalikauden hyviin saavutuksiin katsominen ei kuitenkaan riitä. Pitää katsoa myös eteenpäin. Hyvinvointiyhteiskunta on jatkuvassa muutoksessa, ja myös kipupisteitä nousee esiin. Yksi tällainen on toimeentulotuen ja lapsilisän suhde. Kokoomuksen kanta on se, että korjausta pitää tapahtua lasten toimeentulotuen kautta.

Suomalaisten ihmisten asemaa parannetaan oikeilla päätöksillä ja vastuullisella sekä rehellisellä tavalla toimia, ei puolitotuuksilla tai hurskastelulla.

Arvoisa puhemies,

Kokoomus on aina ja kaikissa tilanteissa rehellisen työntekijän ja rehellisen yrittäjän asialla, suomalaiset voivat jatkossakin luottaa siihen. Me annamme arvon sille työlle, jolla kasvatetaan hyvinvointivaltion yhteistä kakkua.

Suomalaiset voivat jatkossakin luottaa siihen, että Kokoomus ajaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien asiaa. Meille ei ole tärkeintä se, että tilastot näyttävät hyviltä. Meille on tärkeintä se, että ihmisten kokema hyvinvointi aidosti paranee. Meille on tärkeintä, ettei nuori syrjäydy tai ikäihminen jää yksin. Sitä ei tehdä vain nostamalla yksittäistä tulonsiirtoa. Yhteistä aikaa ja läsnäoloa ei voi korvata rahalla. Pitää rakentaa välittävää yhteiskuntaa.

Kokoomus kantaa jatkossakin vastuuta ja toimii rehellisesti. Emme pärjää ”kuka lupaa eniten” -huutokaupassa, mutta luomme oikeudenmukaista Suomea, jossa jokainen voi katsoa eteenpäin luottavaisin mielin.