Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro: Välikysymys hallituksen kannanotoista Euroopan talouden vakauttamisneuvotteluissa

Välikysymys hallituksen kannanotoista Euroopan talouden vakauttamisneuvotteluissa
Täysistunto 15.3.2011
Kokoomuksen ryhmäpuhe (5 min.)
Pekka Ravi

Arvoisa puhemies,

Keskustelemme jälleen Euroopan taloudesta ja siitä, miten kriisit parhaiten estetään ja hyvinvointi turvataan jatkossa. Epävarmuutta on edelleen ilmassa. Muun muassa Japanin järkyttävillä tapahtumilla ja Pohjois-Afrikan kuohunnalla on inhimillisten kärsimysten lisäksi myös maailmantaloudellisia vaikutuksia. Euroalue tulee jatkossakin kohtaamaan ulkoisia haasteita, joista on selvittävä sekä keskinäisellä että maailmanlaajuisella yhteistyöllä.

Mutta euromailla ja itse asiassa koko Euroopan unionilla on myös sisäisiä ongelmia. Väestön ikääntyminen, julkisen talouden epätasapaino ja monien EU-maiden valtava velkaantuminen eivät lupaa hyvää tulevaisuutta varten. Talouksista on tehtävä vahvempia, jotta vakaus ja vauraus säilyvät ja kaikki EU-jäsenmaat voivat tarjota kansalaisilleen hyvän elämän edellytykset.

Kokoomuksen ohjenuora on se, että Suomessa pidämme oman taloutemme kunnossa niin, että olemme valmiita kohtaamaan mitkä tahansa haasteet. Talous ei ole itseisarvo, vaan väline hyvän tuottamiseen. Hyvin toimiva talous tuo työpaikkoja, vientituloja ja verotuloja, joilla yhteiskunnan palvelut rahoitetaan.

Meille ei kuitenkaan riitä se, että hoidamme oman tonttimme hyvin. Vuonna 2008 alkaneessa rahoitusmarkkinoiden kriisissä Suomi joutui nopeasti mukaan maailmantalouden myllerrykseen. Lama tuli ulkoa, se iski rajuna ja vain ripeät ja määrätietoiset elvytystoimet pelastivat Suomen työttömyyden rajulta nousulta.

Sama uhkasi tapahtua uudelleen, kun Kreikan holtiton taloudenpito ajoi sen umpikujaan, jonka päässä häämötti valtion konkurssi. Tätä ei voitu sallia, sillä kokonaisen valtion ajautuminen velkajärjestelyyn olisi kaikella todennäköisyydellä johtanut uuteen lamaan. Sitä Suomi ja EU eivät olisi kestäneet, varsinkaan niin pian edellisen laman jälkeen. Siksi Kreikalle, ja muutamaa kuukautta myöhemmin myös Irlannille tehtiin laina- ja takausjärjestelyitä, jotka pitivät ne pinnan yläpuolella. Päätökset eivät olleet helppoja tai mieluisia, mutta ne oli tehtävä Suomen ja suomalaisten edun turvaamiseksi.

EU:ssa ja euroalueella on opittu kriiseistä. Ne halutaan estää jatkossa. Siksi EU:ssa on parhaillaan käynnissä suunnittelu uudesta, pysyvästä vakausjärjestelmästä. Mutta kriisien hoitamiseen tarkoitettu vakausjärjestelmä ei yksin riitä. Pidempikestoinen vakaus ja vauraus syntyvät vain ja ainoastaan kilpailukyvyn ja talouden vastuullisen hoitamisen kautta. Siksi vakausjärjestelmän ohella keskustellaan uudesta kilpailukykypaketista, jonka tavoite on vahvistaa EU-maiden taloudellista kantokykyä.

Kokoomus on aina pyrkinyt hoitamaan valtiontaloutta hyvin ja vastuullisesti. Meille on itsestään selvää, että esimerkiksi eläkejärjestelmien ja rahoitussektorin valvonnan on oltava varmalla pohjalla. Valitettavasti näin ei ole asia kaikissa Euroopan maissa. Siksi tarvitsemme koordinointia ja yhteisiä tavoitteita, joiden avulla pyritään kohti vakaampia aikoja siten, etteivät yksittäisten jäsenmaiden ongelmat aiheuta hankaluuksia muille. Haluan korostaa, että tämä ei merkitse sitä, että Brysselistä saneltaisiin meille, mitä pitää tehdä. Päätösvaltaa ei viedä jäsenmailta EU-tasolle, vaan jokainen maa valitsee itse keinot kilpailukykynsä kasvattamiseksi.

Kokoomus kannattaa vastuullista taloudenpitoa ja talouskuria. Euroopan pysyvä vakausmekanismi rakennetaan nyt käytössä olevan, väliaikaisen rahoitusvakausvälineen perustalle. Sen yksityiskohtia suunnitellaan parhaillaan, ja vasta myöhemmin selviää, miten vakausmekanismin koko kasvatetaan 500 miljardin euron tasolle. Kokoomus korostaa, että pysyvää mekanismia valmisteltaessa yksi keskeinen elementti on se, että sijoittajat ja pankit joutuvat jatkossa vastuuseen huonoista luototuspäätöksistään.

Arvoisa puhemies,

Hallitus toimii EU:ssa Suomen parhaaksi. Kokoomuksen eduskuntaryhmä antaa tukensa toimille, joilla pyritään EU:n ja Suomen talouden vakauttamiseen sekä työllisyyden ja hyvinvoinnin turvaamiseen.