Kokoomuksen ryhmäpuhe täysistunnossa: Pääministerin ilmoitus Euroopan talouden vakauttamisesta

Pääministerin ilmoitus Euroopan talouden vakauttamisesta
Täysistunto ke 9.3. klo 10
Ryhmäpuhe (5 min)
Puheenjohtaja Pekka Ravi

Arvoisa puhemies,

Euroopan talouden vakauttaminen ei ole helppo tehtävä. Tähän mennessä se on vaatinut vaikeita ja kansalaisia ihan oikeutetusti ärsyttäviä päätöksiä. Nämä päätökset ovat kuitenkin toimineet ja uusi talouskriisi on saatu estetyksi.

EU:ssa tehdään parhaillaan pitkäjänteistä työtä sellaisen järjestelmän kehittämiseksi, jolla Euroopan talous saadaan vakaammaksi ja iskukykyisemmäksi kuin ennen. Hyvinvoinnin ylläpitämiseen tarvitaan toimivaa taloutta niin täällä Suomessa kuin muuallakin Euroopassa.

Monesti on esitetty kysymys, miksi meidän suomalaisten on oltava mukana hoitamassa muiden maiden virheitä tai jopa suoranaisia huijauksia. Kreikkaan ja Irlantiin liittyvistä päätöksistä ja niistä tehdyistä otsikoista voi nopealla lukemisella saada sellaisen kuvan, että suomalaisten veronmaksajien rahoja syydetään ongelmamaille, vaikka kotimaassakin niille olisi tarvetta. Kun jokin asia tuntuu epäoikeudenmukaiselta, herää halu hoitaa vain omia asioita ja jättää muut oman onnensa nojaan.

Ongelmista ei olisi kuitenkaan päästy pakoon eristäytymällä. Nykymaailmassa olemme kaikki erittäin riippuvaisia toisistamme ja yhden horjuminen voi upottaa myös muut. Tämä nähtiin syksyllä 2008 alkaneessa maailmanlaajuisessa lamassa, johon Suomikin joutui mukaan ilman omaa syytään. Hallituksen ripeät elvytystoimet estivät kuitenkin pahimman työttömyyden ja talous saatiin uudelleen kasvuun.

Tämä keskinäisen riippuvuuden oppi oli tuoreena mielessä, kun joidenkin EU-maiden huono talouskunto vei ne kaatumisen partaalle. Euromaat, EU ja IMF päättivät toimia ja Kreikan ja Irlannin kurimuksen ei annettu tuhota koko euroalueen vakautta. Hyvä niin, sillä kokonaisen valtion joutuminen selvitystilaan olisi kaikkien valistuneiden arvioiden mukaan johtanut uuteen lamaan myös Suomessa.

Kreikka pelastettiin lainarahalla, josta maksetaan käypää korkoa. Irlannin tilanteessa ratkaisu oli lainojen takaaminen. Nämä lainat ja takaukset ovat rahoitusjärjestelyitä, jotka eivät ole pois kotimaan kohteista.

Tämän haluan tehdä täysin selväksi, eli suomalaisten veronmaksajien rahaa ei ole annettu mihinkään vastikkeettomasti.

Oppositio on kovasti kritisoinut Suomen toimia taloustalkoissa. Voin vakuuttaa, että kaikki ne päätökset, mitä Euroopan talouden vakauttamiseksi on tehty, on tehty vain ja ainoastaan Suomen ja suomalaisten etua silmälläpitäen. Kaikki päätökset on tehty pahimman vaihtoehdon välttämiseksi ? jotta suomalaiset eivät joutuisi kärsimään.

Oppositio on myös kritisoinut kriisin hoitamisen tapoja. On totta, että akuutissa tilanteessa oli pakko tehdä nopeita päätöksiä. Kiireessä toimittiin määrätietoisesti ja valittu tie on osoittautunut oikeaksi. Suomen talous kasvaa, joulukuussa peräti seitsemän prosentin vauhtia, ja työttömyys on lähtenyt jälleen alenemaan. Tämä on jatkossakin Kokoomuksen tärkein tavoite: pitää huolta suomalaisten hyvinvoinnista.

Arvoisa puhemies,

Suomi elää viennistä, eli siitä, että muilla mailla on sekä rahaa että halua ostaa täällä tuotettuja tuotteita. Suomen kotimarkkina on niin pieni, että pelkästään sen turvin emme voi pitää yllä hyvinvointiamme. Suomen on oltava täysivaltaisena ja aktiivisena jäsenenä mukana päättämässä Euroopan talouteen liittyvistä linjauksista, koska ne kuitenkin meihin suuresti vaikuttavat. Me emme voi välttyä kansainvälisen talouden vaikutuksilta laittamalla päätämme pensaaseen tai hyppäämällä pelikentältä katsomon puolelle huutelemaan.

EU:ssa on parhaillaan käynnissä työ pysyvän vakausjärjestelmän luomiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi, jotta vastaavanlaiset tilanteet saadaan jatkossa estettyä. Uudessakaan järjestelmässä jäsenmaiden ongelmia ei tule missään tapauksessa hoitaa automaattisesti. Kokoomus kannattaa tarkkaa talouskuria. Talouttaan huonosti hoitaneet maat sekä ylisuuria riskejä ottaneet sijoittajat ja pankit on pantava vastuuseen virheistään.

Kokoomuksen tavoite on se, että talous toimii hyvinvointia luovalla tavalla. Poliitikkojen tehtävä on estää markkinoiden ylilyönnit. Poliitikkojen tehtävä on myös hoitaa valtion taloutta vastuullisesti, jotta yhden maan vaikeudet eivät pääse uhkaamaan muiden vakautta ja talouskasvua. Kokoomuksen eduskuntaryhmä antaa tukensa hallituksen toimille Euroopan talouden vakauttamisessa.