Kokoomuksen puoluevaltuuston pj. Mäkelä: Risikon malli parantaa terveyskeskusten palvelua

– SOTE-malli loisi paremmat edellytykset perusterveydenhoidon, erityissairaanhoidon ja sosiaalihuollon yhteistyölle, tiedonkululle ja konsultaatioille. Se selkeyttäisi terveydenhuollon työnjakoa, vastuita ja johtamista, mikä näkyisi parempana palveluna ihmisille.
Mäkelän mielestä ministeri Risikon malli antaa hyvät lähtökohdat terveydenhuollon kehittämistyölle. – Hallituksen on turvattava tämä kehitystyön jatko, jolla todella kehitetään palveluprosesseja asiakkaan näkökulmasta eikä vain puuhastella hallinnon parissa.

Lisätietoja:
Kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtaja Jukka Mäkelä,
gsm 050 5122 189