Kokoomuksen puoluevaltuusto: Tulevaisuuden koulu huomioi kaikki

Suomi nostetaan takaisin koulutuksen edelläkävijäksi vain siten, että muutamme tapaa ajatella yleissivistystä. Yksityiskohtien ja faktojen sijaan tulevaisuuden maailmassa tarvitaan monipuolista osaamista ja taitoja. Uuden ajan osaamisessa keskeistä ovat tiedonhankintataidot, kyky tiedon soveltamiseen, vuorovaikutustaidot sekä tieto- ja viestintätekniset valmiudet.

Tarvitaan uudenlaisia tapoja oppia ja opettaa. Kaikenlaiset oppijat on huomioitava. Suomen tulevaisuutta rakentava koulu huomioi sekä heidät, jotka tarvitsevat enemmän tukea että heidät, jotka suuntaavat itsenäisesti ja vauhdilla eteenpäin. Huolehtimalla molemmista voitamme kaikki.

Opettajamme ovat innovatiivisia ja jatkuvasti tekemisissä sen kanssa, millaisia haasteita koululuokissa ja oppimisessa on. Annetaan innovaatioille ja havainnoille tilaa ja hyödynnetään ne tulevaisuuden opettajankoulutuksessa.

Oppimisen ja itsensä kehittämisen on jatkuttava läpi elämän, sillä meistä jokainen on elinikäinen oppija. Tätä kautta huolehdimme motivaatiosta, taidoista ja kyvyistä työllistyä.

Julkilausuma liittyy Kokoomuksen tulevaisuusasiakirjaan, josta uutinen täällä.