Kokoomuksen PuintiParlamentin satoa

KOKOOMUKSEN MAASEUTUVALTUUSKUNNAN KANNANOTTO

Eduskunta, Kokoomuksen ryhmähuone, Helsinki, 3.12.2008

VASTUULLISTA MARKKINATALOUTTA KOKO ELINTARVIKEKETJUUN

Suomi saavutti EU:n maatalousuudistuksen erityislausekkeessa välirauhan. Ikävä kyllä maatalouspolitiikan peruspilarit seisovat enää hetken horjuen paikoillaan.
Vuosia 2013-15 on kutsuttu EU:n maatalouspolitiikan supervuosiksi. Suomen osalta ylisanoihin ei ole aihetta, vaan kyseessä ovat pikemminkin kohtalonvuodet. Seuraukset ovat arvaamattomat, kun maitokiintiöjärjestelmä loppuu ja naudanlihan sekä tärkkelysperunan tuotantoon sidotuista tuista luovutaan.
Kokoomus on koko 90-vuotisen historiansa ajan tahtonut säilyttää sen perinteisen ja arvokkaan henkisen sekä aineellisen pääoman, jonka edeltävät sukupolvet ovat meille jättäneet. Kotimaisen puhtaan ja turvallisen ruoan turvaaminen on keskeinen osa tätä kansallista perintöämme. Samoin kotimainen elintarvikeketju on osa kansallista pääomaamme, eikä sitä saa päästää rapautumaan.
Kokoomuksen maaseutuvaltuuskunta vaatii Kokoomuksen ministeri- ja eduskuntaryhmien sekä puoluejohdon toteuttavan hallitusohjelman kirjauksia kiinnittämällä jatkossa yhä suurempaa huomiota suomalaisen elintarvikeketjun turvaamiseen. Kiireisimpiä monista tarvittavista toimenpiteistä on tärkkelysperunatuotannon turvaaminen. Ratkaisuja voidaan tässä miettiä samalta pohjalta, kuin sokerituotannon osalta jo tehtiin.
Maaseutuvaltuuskunta toivoo vastuullisen markkinatalouden ja isänmaanrakkauden huomioimista myös kaupan keskusliikkeiden toiminnassa. Viime kädessä kuitenkin suomalaiset itse kuluttajina ratkaisevat, onko jatkossa ruokapöytäämme tarjolla vain tuontitavaraa.
Lisäksi maaseutuvaltuuskunta kiinnittää huomiota maamme puuhuollon turvaamiseen.
***
Lisätietoja Kokoomuksen maaseutuvaltuuskunnasta: www.kokoomus.fi/maaseutu

Kuvat