Kokoomuksen Pekka Ravi: Pisa-tulokset antavat aihetta jatkopohdinnalle

”Voimme olla edelleen ylpeitä erinomaisesta sijoituksestamme. Kuitenkin tuloksissa on selkeästi nähtävissä erityisesti Aasian maiden vahva nousu ja panos osaamistasonsa kasvattamiseksi. Meillä ei siis ole varaa jäädä lepäämään laakereillemme”, Ravi muistuttaa.

Perusopetuksen kehittämisen eteen on tehtävä jatkuvasti töitä. Pisa-tulosten mukaan koulujen väliset erot oppimistuloksissa ovat Suomessa edelleen pienet, mutta ovat viime tutkimukseen nähden kasvaneet. Pekka Ravi on aikaisemminkin nostanut esille tarpeen koulujen välisten erojen kaventamiselle. ”Suomalaisen koulun suurin vahvuus on sen tasalaatuisuus. Jokaisen lapsen tulee saada tasokasta ja korkealaatuista opetusta asuinkunnastaan riippumatta”, Ravi kiteyttää.

Parhaillaan hallituksen valmistelussa olevassa tuntijakouudistuksessa esitetään valtakunnallisen minimituntimäärän nostoa. ”Opetustuntien määrissä olevien erojen kaventaminen eri kuntien välillä on yksi merkittävimmistä suomalaislasten koulutuksellista tasa-arvoa edistävistä tekijöistä”, Ravi korostaa.

Ravin mukaan on tärkeää panostaa myös siihen, että sekä oppilaat että opettajat viihtyvät koulussa. Tällä hallituskaudella on tehty erityisesti töitä luokkakokojen pienentämiseksi, opettajien täydennyskoulutusmahdollisuuksien lisäämiseksi ja koulujen kerhotoiminnan elvyttämiseksi. Myös kiusaamisen vastaisen KiVa ?koulu ?ohjelman jalkauttaminen on käynnistetty menestyksekkäästi. ”Näistä saavutuksista voimme olla aidosti ylpeitä”, Ravi iloitsee.