Petteri Orpo: Työmarkkinasopu merkittävä askel Suomen talouden tervehdyttämisessä

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Petteri Orpo kiittelee työmarkkinaosapuolia keskitetyn palkkaratkaisun syntymisestä. Osapuolet ovat hyväksyneet tänään perjantaina sopimuksen keskitetystä palkkaratkaisusta.

?Keskitetty palkkaratkaisu vahvistaa Suomen kilpailukykyä ja työllisyyttä muuten erittäin vaikeassa taloustilanteessa?, iloitsee Orpo ja jatkaa: ?Työmarkkinaosapuolet osoittivat neuvotteluratkaisulla, että Suomen talouden nostaminen kasvuun on meidän kaikkien yhteinen tavoite. Sitä meidän päätöksentekijöiden on arvostettava tosissamme.?

Hallitus on päättänyt tukea keskitetyn palkkaratkaisun syntymistä omilla työllisyyttä vahvistavilla toimillaan, kun neuvottelutulos on syntynyt.

?Väylämaksujen puolittaminen, rataveron poistaminen ja kilometrikorvausten leikkausten peruminen ovat hallitukselta merkittäviä toimia, joilla on haluttu tukea palkkaratkaisun syntymistä ja kannustaa suomalaisia työntekoon?, lisää Orpo.

?Lisäksi hallitus on sitoutunut tekemään inflaatiotarkistuksen tuloverotukseen, jotta suomalaisten palkansaajien ostovoima turvataan?, painottaa Orpo.

Keskitetty palkkaratkaisu alentaa työllistämisen kustannuksia. Valtionvarainministeriön arvion mukaan maltillinen palkkakehitys voi johtaa yli 15 000 uuden työpaikan syntymiseen Suomeen.

?Hallituksen keskeinen tavoite on ollut suomalaisten työpaikkojen turvaaminen ja yritysten toimintaedellytysten parantaminen. Nyt neuvoteltu palkkaratkaisu tukee merkittävästi tätä tavoitetta?, lisää Orpo.

Lisätiedot:
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Puheenjohtaja, kansanedustaja Petteri Orpo 044 2693113