Petteri Orpo: Kunnalliset yhtiöt eivät saa sotkea markkinoita

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Petteri Orpo haluaa turvata vapaan kilpailun kuntien markkinoilla. Kunnissa on paljon työtä tehtäväksi myös pk-yrityksille, kunhan markkinat toimivat terveellä pohjalla eivätkä kunnalliset yhtiöt häiritse vapaata kilpailua.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän yrittäjyyskiertue jatkui viime viikolla kotikonnuillani Turussa, kun Logomon auditorioon pakkautui lähes 50-päinen yrittäjäyleisö keskustelemaan yrittämisestä Suomessa.

Useissa puheenvuoroissa yrittäjät nostivat esiin huolensa siitä, että kilpailu kuntamarkkinoilla takkuaa paikoitellen pahasti.

Kaupunkien liikelaitokset tuottavat palveluita ja kilpailevat samoista urakoista ja palveluiden tuottamisesta kuin yrittäjät ja kolmannen sektorin toimijat. Nämä liikelaitokset kuuluvat kaupungin organisaatioon ja ovat kaupungin itsensä omistamia. Siis kaupunki tilaa toisella kädellä ja ostaa toisella kädellä itseltään palveluita.

Eräällä paikkakunnalla kunnan liikelaitos päätti kilpailuttaa kuntien katujen huoltotyöt. Kunta sai useita tarjouksia myös paikallisilta pk-yrittäjiltä. Kunnan oma liikelaitos onnistui laskemaan oman tarjoushintansa niin alas, ettei yksityisyrittäjä pystynyt sillä maksamaan edes palkkaa harja-autonkuljettajalleen ? saati sitten muita kustannuksia.

Kunnalliset yhtiöt sen sijaan toimivat osana kaupungin omaa organisaatiota. Siten veronmaksajien rahoja voidaan pahimmassa tapauksessa käyttää näiden yhtiöiden tukemiseen. Kunnalliset yhtiöt eivät saa toimia markkinahäirikköinä, eikä niiden toimintaa saa tukea verovaroin.

Tällaiset esimerkit nostavat esille epäilyksiä siitä, että markkinat eivät toimi terveellä tavalla. Todellinen kilpailu palveluiden tuottamisesta sumenee helposti, kun pelisäännöt ovat epäselvät. Tämän ovat monet pk-yrittäjät huomanneet. Niin minäkin saamani palautteen määrästä.

Kunnissa riittää paljon työtä tehtäväksi myös suomalaisille pk-yrittäjille, kunhan laitamme pelisäännöt markkinoilla kuntoon. Kun kunnat keskittyvät peruspalveluiden tuottamiseen ja poistavat ylimääräiset esteet markkinoilta, rehellinen ja vapaa kilpailu toteutuu parhaiten.

Jo eduskunnan hyväksymällä lakimuutoksella kunnat velvoitetaan yhtiöittämään liikelaitoksensa, mikäli niiden harjoittamat tehtävät ovat kilpailuilla markkinoilla. Tämä korjaa epätervettä kilpailua pois markkinoilta ja helpottaa erityisesti niitä pk-yrittäjiä, jotka ovat jääneet alakynteen kilpailussa kunnallisten yhtiöiden kanssa.

Tämä ei riitä, vaan meidän on huolehdittava siitä, että kaikilla yrittäjillä on reilut ja tasavertaiset mahdollisuudet osallistua kilpailuun. Entistä vapaampi kilpailu tarjoaa uusia mahdollisuuksia suomalaisille pk-yrittäjille työn tekemiseen ja työllistämiseen.

Yrittäjät ja kolmas sektori voivat tarjota laadukkaita palveluita kuntalaisten hyväksi ja suitsia kustannusten nousua, kunhan markkinahäiriöt poistetaan. Siihen me olemme valmiita.

Itse asiassa paras yrittäjyysteko onkin vapaan ja tasapuolisen kilpailun edistäminen. Siitä kun hyötyvät loppujen lopuksi niin kunnat kuin niiden asukkaatkin. Ja samalla myös alueen yrittäjät.

Petteri Orpo
Kirjoittaja on Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja kansanedustaja.

Yrittäjyyskiertue