Kokoomuksen Orpo: Keskusta kehittelee hallintohimmeleitä

? Kokoomukselle hallinto ja hallintorakenteet eivät ole itseisarvo. Hallinto on ainoastaan työväline, jonka avulla varmistetaan palveluiden saatavuus ja laadukas järjestäminen. Kokoomuksen lähtökohta on vahva peruskunta, joka perustuu työssäkäynti- ja asiointialueisiin. Kuntalaisen kannalta ei ole väliä, minkä vaakunan alla palveluita järjestetään, tärkeintä on se, että palvelut toimivat, Kokoomuksen kunnallis- ja aluepoliittisen toimikunnan puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo.

Orpo iloitsee siitä, että kuntauudistusta on kyetty tällä hallituskaudella viemään eteenpäin yhdessä Keskustan kanssa.

? Kuntareformi on edennyt, mutta on aivan selvää, että nykyinen kuntamäärä on Suomen kokoiseen maahan liikaa. Kuntarakenteen hajanaisuus on ongelma erityisesti eteläisemmän Suomen kaupunkiseuduilla. Tähän Keskustan ratkaisu on byrokratian lisääminen: kokonaan uusi hallintotaso vanhojen lisäksi on heikko vastaus suureen haasteeseen. Kaavamaisiin pakkoliitoksiin ei pidä mennä, mutta kuntalaisten palvelut on turvattava, Orpo toteaa.

? Suomi koostuu erilaisista alueista. Maakuntamalli sopii Kainuuseen, muttei kaikkiin maakuntiin. Miksi sitä tuputetaan kaikkialle muuallekin? Jos valta siirretään kunnista maakuntiin Keskustan mallin mukaisesti, mitä virkaa kunnilla enää on, Orpo kysyy.

? Kuntien ja valtion välisen tehtävänjaon tulee olla selkeä ja kansalaisille ymmärrettävä. Keskustan malli on kaikkea muuta. Kun suomalaisilta kysytään, mistä he haluaisivat valtion ja kuntien ensisijaisesti säästävän, vastaus yleensä kuuluu: liiallisesta hallinnosta ja turhasta byrokratiasta. Tässä Kokoomus on täsmälleen samaa mieltä. Keskusta on ilmeisesti valmis kaatamaan veronmaksajien rahaa kuinka kalliisiin hallintokikkailuihin tahansa. Kokoomus rakastaa palveluita, kyläkouluja ja lähineuvoloita enemmän kuin kunnantaloja, Orpo linjaa.

Kokoomuksen mielestä kuntarakennetta on uudistettava siten, että kunnat ovat sen kokoisia, että ne pystyvät hyvin hoitamaan ydintehtävänsä eli kuntalaisten palvelut. Kokoomus julkaisee oman palvelulähtöisen kuntaohjelmansa lähiviikkoina.