Kokoomuksen ohjelmatyö uudistuu – tule mukaan vaikuttamaan!

Kokoomuksen sisäinen vaikuttamistyö järjestäytyy uusiin verkostoihin ja vaikuttajaryhmiin loppukevään aikana.

Tavoitteena on tarjota jokaiselle kokoomuksen jäsenelle mielekäs paikka ja tehokkaat työkalut vaikuttaa puolueen toimintaan ja sitä kautta yhteiskuntaan.

“Puolueen johdossa uskomme, että politiikkamme on sitä parempaa ja uskottavampaa, mitä useampi kokoomuslainen sen valmisteluun osallistuu. Ylhäältä alas kulkeva, harvojen määrittämä sanelupolitiikka on mennyttä maailmaa. Haluamme taata jokaiselle kokoomuslaiselle mahdollisuuden vaikuttaa juuri niihin politiikan teemoihin, joista hänellä on osaamista ja kiinnostusta. Silloin päätöksentekomme pohjautuu myös entistä enemmän jäsenistömme näkemyksiin”, puheenjohtaja Alexander Stubb linjaa.

Uudistus perustuu jäseniltä kerättyyn palautteeseen. Maaliskuussa toteutetun jäsenkyselyn mukaan kokoomuslaisilla riittää osaamista ja halua vaikuttaa.

“Jopa puolet kyselyyn vastanneista olisi valmis käyttämään vähintään tunnin-pari viikossa puolueen vaikuttamistyöhön. Yhtä moni olisi halukas toimimaan tietyn osaamisalueen vaikuttajaryhmässä. Kokoomuksen jäsenistössä on huikea potentiaali, jota meidän ei todellakaan kannata hukata”, puoluesihteeri Janne Pesonen sanoo.

“Samaa viestiä olemme kuulleet kentältä eri jäsentilaisuuksissa kevään aikana. Tämä uudistus on vastaus siihen huutoon. Tarkoitus on parantaa mallia jatkuvasti, joten erityisesti toivomme mukaan kehitysorientoituneita tekijöitä, jotka haluavat ottaa omalta osaltaan vastuuta puolueen uudistamisesta.”

Verkostoihin kootaan kaikki aiheesta kiinnostuneet kokoomuslaiset, vaikuttajaryhmissä taas keskitytään tietyn erityisalueen vaikuttamistyöhön ja poliittiseen valmisteluun. Ryhmissä voidaan esimerkiksi valmistella puolueen kantoja, tehdä uusia avauksia tai muutoin herättää yhteiskunnallista keskustelua. Nyt perustettavia verkostoja ovat sivistyspolitiikan, ulko- ja turvallisuuspolitiikan, hyvinvointipolitiikan, ympäristöpolitiikan, työ- ja elinkeinopolitiikan, talouspolitiikan, kunta- ja kaupunkipolitiikan, maaseutupolitiikan ja yhdyskuntapolitiikan verkostot sekä järjestötoiminnan verkosto.

Verkostoja johtavat kansanedustajat, joille haetaan parhaillaan pareiksi luottamustoimisia puheenjohtajia kokoomuksen jäsenten joukosta. Puoluehallitus tekee valinnat toukokuun kokouksessaan. Haku vaikuttajaryhmien johtoon ja jäseniksi aukeaa toukokuussa.

Lisätiedot ja hakemukset verkostojen puheenjohtajiksi: ohjelmapäällikkö Anna Munsterhjelm, anna.munsterhjelm@kokoomus.fi. Verkostojen puheenjohtajien haku päättyy 4.5. Tarkemmat hakuohjeet on toimitettu kaikille jäsenille huhtikuun jäsenviestissä.