Kokoomuksen Mäkelä: Sote-ratkaisu tehtiin asiakas ja palvelut edellä

Kokoomuksen eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Outi Mäkelä pitää Suomen ja suomalaisten voittona sitä, että sote-raamiratkaisu syntyi.

Mäkelän mielestä on hyvä, että ratkaisu tehtiin asiakas sekä palvelut edellä ja sopuun päästiin tärkeistä perusperiaatteista mm. valinnanvapausmallista, valtionohjauksesta ja evoluutiolausekkeesta.

 ”Valinnanvapaus tuo tehokkuuteen kannustavaa kilpailua, lyhentää lääkärijonoja ja parantaa sote-palveluiden laatua. Jatkossa asiakas vaikuttaa sekä valitsee ja palvelut joustavat”, Mäkelä sanoo.

 Valtion ohjauksen vahvistaminen ja evoluutiolauseke merkitsevät mm. sitä, että nyt sovittua aluemäärää ja niiden tehokkuutta voidaan avoimesti arvioida. Jos alueella ei ole kykyä tuottaa laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluita, sen on yhdistyttävä toiseen alueeseen. Suurempiin alueisiin siirrytään asteittain ja nyt määritelty 15 on käytännössä maksimi.

 ”Sote-ratkaisu on tärkeä osa rakenneuudistusta ja on äärimmäisen tärkeää, että ratkaisulla voidaan saavuttaa asetetut säästötavoitteet. Uudistus tulee muuttamaan merkittävästi kuntien, maakuntien ja aluehallinnon tehtävien jakoa. On hyvä, että tehtävien siirrosta on nyt tehty peruslinjaus. Vielä on pohdittava sitä, voidaanko joitakin alueellisesti hoidettuja tehtäviä siirtää osin tai kokonaan kunnille ja mitä tehtävistä on perusteltua hoitaa itsehallintoalueita laajemmilla alueilla”, Mäkelä kommentoi.

 ”Tässä taloudellisessa tilanteessa on tärkeää ajatella Suomen parasta ja toimia ratkaisuhakuisesti. Paljon on vielä auki sekä soten että aluehallinnon ratkaisuissa, mutta on tärkeää, että työssä päästään nyt eteenpäin.”