Kokoomuksen maaseutuvaltuuskunta tukee viljelijöitä

Kokoomuksen maaseutuvaltuuskunta antaa tukensa ahdinkoon joutuneille suomalaisille viljelijöille sekä heidän huomiselle traktorimarssille. Valtuuskunnan mukaan suomalaiset maatilat ovat vastanneet haasteeseen tehostaa ja laajentaa toimintaansa. Tämän seurauksena tuotannon taso onkin pysynyt Suomessa vahvana maatilojen lukumäärän vähenemisestä huolimatta.

– Pitkään jatkunut maatalouden kannattavuuden lasku on ajamassa nyt myös rajusti investoineita maatiloja konkurssiin. Tämä ei ole kenenkään etu Suomessa.

Suomalaiset haluavat tutkitusti käyttää puhtaita kotimaisia elintarvikkeita. Kokoomuksen maaseutuvaltuuskunnan mielestä on välttämätöntä käynnistää tiivis vuoropuhelu tuottajien, teollisuuden ja kaupan välillä siitä, että viljelijä saa oikeudenmukaisen osuuden ruokaketjun tuotosta. Myös valtion ja maaseutuviraston on tehtävä kaikkensa tuottajien tilanteen parantamiseksi. Lisääntyvä byrokratia ja tukimaksatusten viivästyminen hankaloittavat tilannetta.

Suomen pohjoinen sijainti takaa osaltaan elintarvikkeiden puhtauden, kustannusten osalta se tuo kuitenkin maataloudelle vaikeuskerrointa. Viljelijäkään ei voi maantieteelle mitään. Akuutissa rahoituskriisissä tarvitaan nyt valtion mukaantuloa estämään elinkelpoisten tilojen kaatumisen pankkien syliin.

– Nyt tehtävillä päätöksillä on kauaskantoisia seurauksia. Suomi tarvitsee myös seuraavan sukupolven suomalaisia viljelijöitä.