Kokoomuksen eduskuntaryhmä: Koulutussäästöt tehtävä yhdessä kentän kanssa

Koulutussäästöjen onnistunut toimeenpano edellyttää rakenteellisia uudistuksia kaikilla koulutusasteilla. Muutokset on tehtävä yhdessä koulutuskentän osaajien kanssa, toteaa Kokoomuksen eduskuntaryhmä puheenvuorossaan tiistain välikysymyskeskustelussa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä korostaa, että koulutukseen kohdistuvien säästöjen toimeenpano on tehtävä siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän vahinkoa opetukselle ja tutkimukselle. Kaikilla koulutusasteilla on nyt aika kysyä, mitä voisi tehdä toisin. Eduskuntaryhmä alleviivaa, että koulutuksen kehittäminen ei voi tapahtua siten, että annetaan rakenteiden olla ja otetaan uutta velkaa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä muistuttaa, että hallitus vauhdittaa muutosta ohjaamalla sivistyksen ja tutkimuksen kärkihankkeisiin 300 miljoonaa euroa.
Esimerkiksi peruskouluissa vauhditetaan digitalisaatiota, monipuolistetaan kieltenoppimista ja vahvistetaan liikkuvaa elämäntapaa. Korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä taas vahvistetaan innovaatioiden kaupallistamiseksi. Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa puolestaan puretaan normeja ja toteutetaan laaja reformi.

”Pienelle maalle korkea osaaminen on elinehto kansainvälisessä kilpailussa pärjäämiselle. Tulevaisuudessa menestymme vain, mikäli onnistumme muuntamaan osaamistamme vauhdilla muuttuvan ympäristön vaateita vastaavaksi”, Kokoomuksen eduskuntaryhmä muistuttaa.