Kokoomuksen eduskuntaryhmä julkaisi Maatalouden pelastusohjelman

Kokoomuksen eduskuntaryhmä esitteli perjantaina 3.6. Maatalouden pelastusohjelman, jossa käydään läpi maatalouden nykytilaa ja tulevaisuutta. Maatalouden pelastusohjelman esittelivät maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenet Markku Eestilä, Arto Satonen ja Susanna Koski. Maatalouden pelastusohjelma valmisteltiin yhteistyössä Kokoomuksen maaseutuvaltuuskunnan kanssa.

Maatalouden pelastusohjelmassa esitetään keinoja, joilla suomalainen maatalous tulee jatkossa pärjäämään kiristyvillä kansainvälisillä markkinoilla. Yksi keskeisistä ongelmista on maatalouden monimutkainen tukijärjestelmä.

”Maataloustukijärjestelmää ja erityisesti sen täydentäviä ehtojen valvontaa ja tulkintaa on yksinkertaistettava ympäristön ja eläinten hyvinvoinnista tinkimättä”, korosti työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Markku Eestilä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä toivoo, että täydentävien ehtojen valvontaa on vietävä rangaistusten sijaan neuvovaan suuntaan. Tällä hetkellä valvonnassa mennään sakot edellä ja etsitään virheitä. Normaalissa virkatyössä pitäisi keskittyä neuvontaan ja antaa asiakkaiden korjata tietyssä määräajassa virheensä, ellei kysymyksessä ole tarkoituksellinen tai vakava laiminlyönti. Valvonnan pitää aina olla riskiperusteista eli niitä valvotaan enemmän, joiden toiminta ei ole kunnossa.

”Esitämme, että maataloudessa otettaisiin tulevalla tukikaudella käyttöön keltainen kortti. Kortti tarkoittaisi, että ensimmäisestä vähäisestä rikkeestä tai myöhässä tehdystä ilmoituksesta saisi vain varoituksen – tukien jäädyttämisen sijaan”, sanoi Arto Satonen.

Toinen työkalu maatalouden kehittämisessä on tiukempi vaatimus sadonkorjuun tuloksellisuudesta tukien maksatuksen edellytyksenä.

”On todennäköistä, että tulevalla EU:n ohjelmakaudella maataloustuet alenevat entisestään. Tulevaisuudessa tukia on kohdennettava selkeämmin aktiiviviljelijöille. Tämä kehitys myös tervehdyttäisi paikoin ylikuumentuneita peltomarkkinoita”, sanoi kansanedustaja Susanna Koski.

Kolmas keino maatalouden kannattavuuden parantamiseen on tuotantokustannusten pienentäminen. Kustannuksia kasvattaa erityisesti energian hinta.

”Sähkömarkkinalaki tulee avata uudelleen ja toteuttaa toimitusvarmuutta parantavat verkkoinvestoinnit pidemmällä aikavälillä. Energiaviraston tulee alentaa monopolitoiminnan kohtuullisen tuoton määritelmää, jolloin sähkön siirtohintoja pitäisi useiden verkkoyhtiöiden alentaa. Näin energialasku saadaan pienemmäksi, kun verkkoinvestointeja ei toteuteta liian nopealla aikataululla ”, päätti Eestilä.

Kokoomuksen Maatalouden pelastusohjelma löytyy osoitteesta: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/frantic/kokoomus/KOK_EKRYHMA_MAASEUTU_A5_010616_1-8_ISSUU.pdf