Kokoomuksen eduskuntaryhmä: Haja-asutusalueiden liikennepalvelut turvattava

Kokoomuksen eduskuntaryhmä linjaa, että haja-asutusalueiden liikennepalvelut on turvattava. Liikennepalveluja on tulevaisuudessakin tarjottava niin maalla kuin kaupungeissa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä liikennepalveluita on yhtenäistettävä ja sääntelyä purettava asiakaslähtöisyyden sekä palveluiden laadun parantamiseksi.

”Liikkuminen on olennainen osa ihmisten elämää. Kaikki eivät asu kaupungissa kävelymatkan tai edes lyhyen bussimatkan päässä koulusta, työpaikasta, kaupasta, neuvolasta tai muista kohteista. On tärkeää, ettei liikennöintikeinojen puute muodosta esteitä normaalille elämälle. Liikennöintimahdollisuuksia ja vaihtoehtoja on oltava riittävästi kautta Suomen, sillä vajeet niissä eriarvoistavat suomalaisia”, totesi kansanedustaja Jukka Kopra Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenvuorossa tiistain välikysymyskeskustelussa.

Kopra muistutti, että Kokoomus toimi viime vaalikaudella tarmokkaasti sen puolesta, että liikenneverkon korjausvelasta tehtiin selvitys ja päätettiin toimenpiteistä sen kattamiseksi. Kaikki puolueet sitoutuivat korjausvelan taittamiseen.

”Työryhmän suositukset on nyt viety hallitusohjelmaan, jonne on kirjattu historiallinen 600 miljoonan euron panostus perusväylänpitoon. Korjausvelan kasvu saadaan tämän myötä laskuun.”

Kokoomuksen eduskuntaryhmä kannattaa, että edellytykset rautatieliikenteen kilpailun avaamiselle selvitetään ja asiassa edetään toimeenpanoasteelle mahdollisimman nopeasti. VR:n yksinoikeuteen perustuva järjestelmä ei ole kilpailukykyinen. Lentoliikenteen kehittämisessä tähtäin tulee olla palvelutarjonnan ja vaihtoehtojen markkinaehtoisessa lisäämisessä.

”Haluamme olla mukana rakentamassa liikenteestä entistä palvelukeskeisempää, ottamalla käyttöön tuottavuutta parantavia digitaalisia innovaatioita ja markkinaehtoisia palveluita”, liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenenä toimiva Kopra totesi Kokoomuksen ryhmäpuheessa.

Palvelujen yhdistämisessä nykyajan teknologiaa on otettava ripeämmin käyttöön, kuten esim. yhtenäiset digitaaliset lippu- ja maksujärjestelmät.

”Liikennepalveluiden parantamisen lisäksi oleellista on markkinoillepääsyn helpottaminen sekä myös kansallisten erityisrajoitusten arviointi. Julkisesti rahoitetut palvelut ja markkinaehtoinen liikenne on saatava tehokkaampaan yhteiseloon.”

Kokoomuksen eduskuntaryhmä korostaa, että suuri digitalisaatiomuutos, jossa koko maailma ottaa nyt ensi askeliaan, avaa mahdollisuuden synnyttää uusia palveluita, uusia yrityksiä ja sitä kautta uusia työpaikkoja myös liikennesektorille.

”Liikennesektorilla on mahdollisuus tehdä isoja ja hyviä muutoksia. Kun syntyy enemmän kilpailua, enemmän vaihtoehtoja ja hinnat laskevat, paikasta A paikkaan B pääsee entistä paremmin. Meidän tehtävämme on suunnitella ja toteuttaa tämä kaikki siten, että suurimmat hyötyjät ja voittajat ovat asiakkaat eli kansalaiset.”