Kokoomukselta vahva tuki paikalliselle sopimiselle

Kokoomuksen eduskuntaryhmä antaa vahvan tukensa paikallisen sopimisen edistämiseksi, sanoo eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Outi Mäkelä.

Hallitus ilmoitti maanantaina asettavansa kolmikantaisen työryhmän valmistelemaan paikallisen sopimisen ja henkilöstön aseman vahvistamista lainsäädäntöteitse.

Mäkelä muistuttaa, että paikallinen sopiminen on työmarkkinoiden päivittämistä tähän aikaan.

”Maailma on muuttunut, työ kehittyy ja liikkuu valtavan nopeasti. Samaan aikaan digitalisaatio mullistaa kokonaisia toimialoja. Yritysten on kyettävä nykyistä joustavammin mukautumaan muuttuviin olosuhteisiin”, Mäkelä kuvailee tilannetta.

Paikallinen sopiminen lisää joustavuutta, ketteryyttä ja sopeutumiskykyä. Tätä kautta turvataan olemassa olevaa suomalaista työtä ja mahdollistetaan uusien työpaikkojen syntymistä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä kannattaa ja tukee todellisia, vaikuttavia paikallista sopimista lisääviä uudistuksia. Lopputuloksen on oltava niin konkreettinen ja pitkälle menevä, että se lisää työllisyyttä merkittävästi. Myös palkasta ja työajasta on voitava sopia paikallisesti.

”Paras hyöty paikallisesta sopimisesta saadaan, kun sekä työntekijä- että työnantajapuoli toimivat luottamusta edistävällä tavalla sekä ymmärtävät, että kummankin osapuolen intresseissä on huolehtia sekä yritysten kilpailukyvystä että henkilöstön hyvästä kohtelusta ja hyvinvoinnista”, Mäkelä muistuttaa.

Työntekijöiden asema uudistuksessa on turvattu. Kukaan ei tule neuvottelemaan yksin, ja työehtosopimus säilyy turvana, jos yhteistä näkemystä ei ole.

”Kyse ei ole työsopimuskohtaisesta vaan työpaikkakohtaisesta sopimisesta. Paikallisen sopimisen lisääminen vahvistaa sopimusvapautta. Se ei heikennä sitä”, Mäkelä korostaa.