Kataja: Talouskasvua ei saa myrkyttää väärillä veroilla

”Jopa seitsemän miljardin rakenteellista alijäämää ei korjata vain leikkauksilla ja veronkorotuksilla, vaan ainoa pysyvä lääke on talouskasvu. Siksi sopeutustoimet on valittava siten, että ne eivät vaaranna Suomen kilpailukykyä ja talouskasvua”, Kataja toteaa.

Tutkimusten mukaan verojen korotukset hidastavat taantumista selviytymistä paljon pahemmin kuin menojen sopeutustoimet, Kataja huomauttaa. Hänen mukaansa veroista eniten talouskasvua ja työllisyyttä rasittaa juuri työn verotus.

”On tärkeää pitää huoli myös siitä, että kuilu pääomatulojen ja ansiotulojen välillä ei taas kasva. Lääkkeenä ei voi pitää myöskään pääomatuloverojen korottamista, sillä se vaikeuttaisi merkittävästi kasvuhakuisten ja investoivien yritysten rahoitusta ja kykyä työllistää Suomessa”,  Kataja mainitsee.

Lisätietoja:

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Sampsa Kataja
050 512 2571