Kataja: Kuntien yrittäjäpalvelut kuntoon

Kunnissa on vielä paljon parantamisen varaa esimerkiksi niiden suhtautumisessa yrittäjille tarjottaviin neuvonta- ja tietopalveluihin. Kuntien ja yrittäjien on lisättävä yhteistyötä, sillä saavutettavat hyödyt koituvat molempien eduksi.

Edelleen niin kunnan hallinnossa kuin yrittäjissäkin on epäluuloista suhtautumista puolin ja toisin. On korkea aika nähdä yhteistyön mahdollisuudet työllisyyden, kasvun ja kuntalaisten palveluiden parantamisessa. Keskeistä on yleinen yrittäjyyttä suosiva ilmapiiri.

Päätöksiä tehtäessä niiden ennustettavuuteen ja käsittelynopeuteen on tärkeää kiinnittää huomiota. Tällä on suuri merkitys yritysten kiinnostukseen kehittää toimintaansa paikkakunnalla. Lupien, sopimusten ja kilpailutusten järjestämisessä myös sähköisillä palveluilla voidaan helpottaa ja nopeuttaa yritystoiminnan harjoittamista.
Lisätietoja: Sampsa Kataja, gsm 050 512 2571, sampsa.kataja@eduskunta.fi


Kuvat