Kataja: Guzenina-Richardsonilla väärät tiedot Kela-maksun poistoa arvostellessaan

”Guzenina-Richardsonin mukaan poisto ei koskisi kuntia. Tämä on täysin perätön tieto. Kunnat ovat suurena työllistäjänä yksi suurimpia hyötyjiä uudistuksessa”, Kataja toteaa. ”Maksun poistamisen myötä kuntien menorasite kevenee tänä vuonna 78 miljoonaa euroa ja ensi vuodesta lähtien 248 miljoonaa euroa vuodessa pysyvästi.”

Katajan mukaan Kela-maksun poistaminen on tehokas työllisyyttä tukeva toimenpide. ”Kansaneläkemaksun poistolla vähennetään työllistämisen kustannuksia taantumassa ja irtisanomisten uhatessa”, Kataja toteaa. ”Kevennys kohdistuu suoraan työntekijän palkkaukseen ja helpottaa siten työllistämistä. Maksun poistaminen tukee työvoiman kysyntää arviolta 10 000 hengellä.”

Kansaneläkemaksun alennus on tarkoitettu pysyväksi ja nopeasti voimaan tulevaksi. Kansaneläkemaksua alennetaan 1.4.2009 lähtien 0,8 prosenttiyksikköä ja se poistetaan kokonaisuudessaan 1.1.2010 alkaen. Ratkaisu keventää työn verotuksen kokonaisveroastetta. Kela-maksun poistosta valtiontalouteen syntyvä vaje rahoitetaan pääosin elinkeinoelämän energia- ja ympäristöveroja korottamalla.

Lisätietoja: Sampsa Kataja, gsm 050 512 2571, sampsa.kataja@eduskunta.fi


Kuvat