Katainen: Verotusta uudistamalla edistettävä kasvua ja hyvinvointia

Kataisen mukaan työryhmän työ on hyvä pohjaselvitys poliittisille päättäjille kasvua ja työllisyyttä tukevan verouudistuksen tekemiselle. Kestävällä talouskasvulla huolehditaan julkisten palvelujen ja etuuksien rahoituksesta eli hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta.

– Verojärjestelmän kehittämisen lähtökohtana tulee olla talouskasvun edistäminen. Verotuksen rakenteellinen uudistaminen on itse asiassa tärkein työkalu, joka päättäjillä on käytössään pyrittäessä lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä tukemaan talouskasvua.
– Talouskasvun näkökulmasta haitallisinta on yrittämisen ja työnteon sekä työllistämisen verottaminen. Tämän vuoksi työryhmän esitysten yhtenä perusperiaatteena oleva verotuksen painopisteen siirtäminen yrittämisen ja työn verottamisesta kulutuksen verottamiseen on oikeansuuntainen ja perusteltu.
Verotuksen tulee kannustaa yrittäjyyteen, ruokkia luovuutta sekä olla oikeudenmukaista.
– Jatkossakin on huolehdittava siitä, että yrittäjyys ja työllistäminen kannattavat. Tämä on kaiken kasvun lähtökohta. Työryhmä on työssään käynyt läpi useita erilaisia yritys- ja osinkoveromalleja, joissa kaikissa on sekä hyviä että huonoja puolia. Yrittämisen ja omistamisen verotus on kiistatta osoittautunut työryhmän tehtäväkentässä ehkä kaikkein hankalimmaksi kokonaisuudeksi.
Katainen kiittää verotyöryhmässä olleita virkamiehiä ja muita asiantuntijoita perusteellisesta ja huolellisesta työstä, joka pitää sisällään myös arvion ehdotusten tuotto- ja tulonjakovaikutuksista.
– Verotyöryhmän loppuraportti antaa puolueille ja poliitikoille hyvät ainekset käydä tosiasioihin perustuvaa ja vastuullista keskustelua verotuksesta. Toivon kaikkien puolueiden nyt rauhassa muodostavan omat kantansa siihen, miten työllisyyttä ja talouskasvua voidaan parhaiten verotusta uudistamalla edistää. Yksittäisten esitysten vastustamisen tai kannattamisen sijaan toivon, että kaikki ottavat kantaa verotuksen koko kokonaisuuteen.
Kokoomus ottaa verotyöryhmän esityksiin kokonaisuudessaan kantaa hyvinvointiyhteiskunnan pelastamista sekä talouskasvun ja työllisyyden vahvistamista pohtivien puolueen työryhmien työn valmistuttua, tammi-helmikuun vaihteessa. Lähtökohtina verotuksen kokonaisuuden arvioinnissa ovat talouskasvun edistäminen, hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjan riittävyyden turvaaminen, yrittäjyyteen ja työntekoon kannustaminen sekä verotuksen oikeudenmukaisuus.

Lisätietoja:
Erityisavustaja Juha Kirstilä, puh. 040 552 8200
Erityisavustaja Sirkku Linna, puh. 0400 515346