Katainen: Työllisyys­riihestä kasvua ja uusia työpaikkoja

Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Jyrki Katainen pitää loppuvaalikauden suurimpana kysymyksenä julkisen talouden tasapainottamisen ohella uuden kasvun ja uusien työpaikkojen luomista. ”Hyvinvoinnin turvaamiseksi on tehtävä välttämättömän talouden sopeutuksen rinnalla kaikki mahdollinen, jolla edistetään uutta kasvua ja uusien työpaikkojen syntymistä”, Kokoomuksen ministeriryhmän kesäkokouksen Oulussa avannut Katainen painotti.

Hallitus on jo tehnyt lukuisia talouskasvua vauhdittavia päätöksiä. Yhteisöveroa kevennetään, teollisuuden kilpailukykyä parannetaan energiaveroleikkurilla ja kehysriihessä päätettiin ottaa käyttöön uusia verokannustimia (mm. t&k-vähennys, bisnesenkelihuojennus ja  tuotannollisten investointien korotetut poistot). Kokoomus pitää tärkeänä, että kannustimet otetaan vauhdilla käyttöön ja että niiden vaikuttavuutta seurataan.

– Kasvupäätösten toimeenpanon jälkeen riittää edelleen paljon työnsarkaa. Suomen talous on rajun rakennemuutoksen kourissa. Nyt kysytään, onko meillä rohkeutta, taitoa ja tahtoa tehdä päätöksiä, jotka lisäävät kasvuyrittäjyyttä ja työpaikkojen määrää. Kaikki työ on arvokasta.

– Työpaikka on paras keino lisätä oikeudenmukaisuutta ja sosiaalista tasa-arvoa. Tarvitsemme samankaltaista uuden talouden luomisen henkeä, jolla nousimme 1990-luvun lamasta menestykseen.

Uusien työpaikkojen, kilpailukyvyn ja kasvun tarkastelussa hallituksella on viisi lähiajan tarkastelupistettä.

– Elokuun lopun budjettiriihi, ”työllisyysriihi”, on näistä tarkastelupisteistä ensimmäinen. Siellä on katsottava kaikki mahdollisuudet, pienetkin, joilla parannetaan työllisyyttä. Yksi esimerkki keinoista, joilla budjettiriihessä voitaisiin parantaa tilannetta, on nuorten oppisopimuskoulutuksen vahvistaminen. Toinen esimerkki on energiaveroleikkuri, jota voisimme kehittää siten, että se houkuttelisi esimerkiksi palvelinkeskuksia rakennemuutoksesta kärsiville teollisuuspaikkakunnille. Kolmas esimerkki on ympäristölupien myöntämisen vauhdittaminen siten, että olemassa olevat energiainvestoinnit uusiutuvaan energiaan voitaisiin saada liikkeelle nopeasti, kansalaisten oikeusturvasta tietenkään tinkimättä.

– Budjettiriiheen nyt tehdyistä esityksistä jää kokonaisvaikutelma, että aivan kaikkea mahdollista ei työllisyyden eteen ole tehty. Rimaa on nostettava vielä korkeammalle. Eri hallinnonaloilla on käännettävä vielä jokainen mahdollinen kivi, jotta saisimme Suomeen uutta työtä, aivan erityisesti nuorille, mutta tietysti kaikille. Esimerkiksi Alahuhdan, Elorannan ja Stadighin työryhmien esitykset on vielä kerran syytä kammata läpi ja laittaa toimeen uusia työpaikkoja luovat ehdotukset.

– Toinen tarkastelupiste on Pekka Ala-Pietilän ICT-sektorin kehittämisohjelman julkistus ja sen ympärille koottava pyöreän pöydän tilaisuus.

– Kolmanneksi hallitus jatkaa koko syksyn ajan talouspoliittisen ministerivaliokunnassa seurantaa eri ministeriöiden kasvuesityksistä. Tähän mennessä emme ole vielä päässeet riittävän kunnianhimoiselle tasolle.

– Neljänneksi hallituksen ensi talvena pidettävä ns. ”puoliväliriihi” keskittyy Suomen kilpailukykyä parantavien keinojen ja investointeja kannustavien keinojen etsimiseen teemalla ”Kuka investoisi Suomeen ja miksi?”.

– Viidentenä mahdollisuutena uuden kasvun ja uusien työpaikkojen saamisen kannalta on työmarkkinaosapuolten toimet kilpailukyvyn parantamiseksi. Kun kasvu maailmalla viriää, Suomen on oltava siinä kunnossa, että pääsemme kasvuun kiinni nopeasti, emmekä häviäisi kilpailukyvyssä esimerkiksi Ruotsille ja Saksalle.

Lisätietoja:
Erityisavustaja (lehdistösuhteet) Juha Kirstilä, p. 040 552 8200
Kokoomuksen viestintäpäällikkö Pauliina Pulkkinen, p. 050 574 5288