Katainen: Suomi takaisin kasvuun

Suomalaisen työn puolustaminen on nyt tärkeintä. Hallitus on tehnyt suuria päätöksiä työnteon ja kasvun lisäämiseksi sekä velkaantumisen taittamiseksi.

Päätöksenteko on ollut mutkikasta, eikä tyylipisteitä varmasti heru. Vaikeiden asioiden tekeminen on aina vaikeaa, eikä sitä luonnollisestikaan helpota se, että hallituksen sisällä on paljon erilaisia mielipiteitä. Siitä huolimatta aikaansaannokset ratkaisevat Suomen tulevaisuuden.

Hallitus ei tyytynyt pienimmän yhteisen nimittäjän mukaiseen kompromissiin, vaan halusimme uudistaa Suomea ja tehdä sen mukaisia päätöksiä. Tärkeimpänä arvona päätösten taustalla on työn arvostus.

Työnteon kautta kykenemme kasvattamaan kakkua, synnyttämään uutta hyvää kaikkien suomalaisten hyödyksi.

Suureen linjaan kuuluu julkisen talouden pitäminen kunnossa. Monet Euroopan maat toimivat varoittavina esimerkkeinä siitä, miten leväperäinen taloudenhoito koituu pitkällä aikavälillä jokaisen kansalaisen haitaksi. Velkaantumisen taittamiseksi olemme tehneet hallituskauden aikana nettomääräisesti jo 5,2 miljardin euron suuruiset sopeutuspäätökset vuoden 2015 tasolla. Nämä päätökset ovat ikäviä ja koskettavat meitä kaikkia. Mutta tehdyt päätökset ovat sitäkin tärkeämpiä tulevien sukupolvien kannalta.

Suomalaisen työn puolustaminen on nyt tärkeintä. Tämä oli kehyspäätösten lähtökohta. Verouudistuksella kevennämme työpaikkojen syntymisen kannalta kaikkein haitallisimpia veroja kuten yhteisöveroa ja pienituloisten palkkaveroa. Yritysten kannalta yhtenäinen veropohja ja matalammat verokannat tarjoavat suotuisamman toimintaympäristön. Muutamme osinkoverotusta kasvuun ja työllisyyteen kannustavaksi.

Koska uskomme työhön, haluamme vahvistaa myös kotitalouksien kykyä työllistää suomalaisia. Siksi myös kotitalousvähennystä nostetaan. Samalla kiristämme työn kannalta vähemmän haitallisia veroja kuten haitta- ja ympäristöveroja, jotta hyvinvointipalvelujen rahoituspohja pysyisi kasassa.

Veromuutosten lisäksi hallitus parantaa työllisyyttä panostamalla osaamiseen ja työelämän joustavuuteen. Vahvistamme muun muassa nuorten yhteiskuntatakuuta mm. nuorten oppisopimuskoulutusta lisäämällä. Helpotamme myös osatyökykyisten ja maahanmuuttajien työllistymistä.

Tehdyillä ratkaisuilla parannamme merkittävästi myös suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä, joka on edellytys uusien teollisten työpaikkojen saamiselle. Merkittävät rakenteelliset uudistukset rikkidirektiivin kustannusten kompensoimiseksi auttavat tässä yhteisöveron laskun ohella.

Työn linja näkyy hallituksen kaikissa päätöksissä.

Haluamme parantaa myös pienten lasten vanhempien mahdollisuuksia yhdistää työnteko ja perhe-elämä. Siksi otamme käyttöön uuden joustavan hoitorahan ja porrastamme päivähoitomaksut käytön mukaan. Opintotukea uudistamme kannustavampaan suuntaan.

Kehysriihen päätökset ovat laaja kokonaisuus, jolla parannamme työllisyyden ja talouskasvun edellytyksiä, puramme ikääntyvän Suomen kestävyysvajetta ja taitamme velkaantumista. Näiden kaikkien tavoitteiden edistämisestä hyötyvät niin nykyiset kuin myös tulevaisuuden suomalaiset.

Uskomme suomalaisten menestymiseen osaamisen ja työnteon kautta. Nyt päätetty kokonaisuus antaa tälle aikaisempaa paremmat edellytykset. Tämä on vastuullista koko Suomen puolustamista.

Turun Sanomat, 9.4.2013