Katainen: Palveluiden oltava kuntapäättäjien demokraattisessa ohjauksessa

Pääministeri Jyrki Katainen piti puheen Suomen Kuntaliiton Kuntapäivillä Oulussa 14.5.2013. ?Kuntauudistuksella on tarkoitus saattaa kuntahallinto ja kuntien toiminnot vastaamaan nykyhetken haasteisiin.?

”Kansalaisten arkeen vaikuttavista asioista on päätettävä mahdollisimman lähellä. Paras osaaminen paikallisissa asioissa, olosuhteissa ja tarpeissa on alueen asukkailla. Tämän vuoksi palveluiden pitää olla kuntapäättäjien demokraattisessa ohjauksessa.”

”Kuntauudistuksen tärkein tavoite on julkisten palveluiden turvaaminen kaikkialla Suomessa. Uudistuksessa on kyse paljosta muustakin kuin vain vahvemman kuntarakenteen tekemisestä. Se on laaja kokonaisuus, jossa kyse on niin rakenteista kuin myös sisällöstä. Keskeisiä elementtejä ovat kuntarakenteen, kuntalain, valtionosuusjärjestelmän, sosiaali- ja terveyspalvelujen, kuntien tehtävien ja normien arviointi ja metropolialueen hallintoratkaisu.”

Lue koko puhe liitteestä.