Katainen naistenpäivän juhlassa: Tasa-arvoisella palkkauksella sekä työn ja perheen yhteensovittamisella parempaan työelämään

? Tasa-arvoinen palkkaus on erottamaton osa parempaa työelämää. Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen samapalkkaisuusohjelma on ollut tässä työssä tärkeä elementti, mutta tuloksia on tullut turhan hitaasti. Ohjelman toteuttamisessa ja sukupuolten välisen palkkaeron kaventamisen tiellä on seuraavina vuosina edettävä entistäkin päättäväisemmin.

Katainen totesi, että työuran pituudella ja paremmalla työelämällä on valtavan suuri merkitys suomalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuuteen.

? Tarvitsemme parempaa työelämää, jotta voimme ja saamme tehdä pidempään töitä. Mielekäs työ, joustavat työmahdollisuudet ja tunne oman työn arvokkuudesta auttavat jaksamaan töissä paremmin ja pidempään.

? Työelämän kehittämisessä yritykset ja työpaikat ovat avainasemassa, pelkillä lakipykälillä asioita ei voi säätää. Paremminvointivaltiossa työntekijät ja työnantajat etsivät yhdessä keinoja jaksamisen, työn mielekkyyden ja uudenlaisten tekemisen tapojen löytämiseksi. Johtamisen on oltava kunnossa, ongelmiin on puututtava ajoissa, motivaatiota on pidettävä yllä ja kiusaamiseen sekä ikärasismiin on oltava nollatoleranssi. Perusteettomista pätkätöistä on päästävä eroon esimerkiksi sijaispankkijärjestelmien avulla.

Keskeinen asia matkalla parempaan työelämään on sovittaa paremmin yhteen työ- ja perhe-elämä. Tämän yhtälön parissa lukemattomat pienten lasten vanhemmat tuskailevat joka päivä eri puolilla Suomea.

? Paremminvointivaltiossa työn tekeminen ei estä huolehtimasta pienistä lapsista tai hoitoa tarvitsevista vanhemmista. Lapsilla on oikeus vanhempiensa aikaan ja molemmilla vanhemmilla oikeus aikaan perheensä kanssa.

? Työelämän joustavuus erilaisissa elämäntilanteissa on monilta osin ratkaistavissa sopimalla siitä työpaikoilla. Paremminvointivaltiossa joustavat työajat, toimiva päivähoitojärjestelmä ja mahdollisuus etätyöhön helpottavat arkea. Monissa työpaikoissa asioita on jo nyt ratkaistu uusilla fiksuilla tavoilla. Perheystävällinen työpaikka on sekä työnantajan että työntekijän etu. Kun työntekijä voi hyvin ja jaksaa, saa myös työnantaja enemmän.

? Viimekädessä kyse on vanhemmuuden arvostuksesta tai sen puutteesta. Kokoomus haluaa, että päivähoidosta ja päivähoitomaksuista tehdään joustavampia, niin että perheen tarpeisiin pystytään vastaamaan ja työelämässä tapahtuvat muutokset tunnistetaan. Haluamme huomioida paremmin perheiden erilaiset elämäntilanteet, kuten osa-aikatyön tai yksinhuoltajaperheen vanhemman työmahdollisuudet. Osittaista hoitorahaa ja pienten lasten yksityisen hoidon tukea tulee korottaa. Haluamme myös, että isyysrahakaudesta tehdään nykyistä joustavampi ja yksinkertaisempi. Sekä iseillä että äideillä on oltava mahdollisuus olla läsnä lapsen elämässä.