Katainen: Koulurauha on joukkuepeliä

Monessa perheessä odotetaan parhaillaan koulujen alkamista. Jännittävintä on olla aivan koulutien alkutaipaleella, mutta jokainen uusi lukuvuosi tuo mukanaan uuden odottamista.

Sama koskee opettajia ja muuta koulujen henkilökuntaa. Uuden lukuvuoden ja uusien oppilaiden kohtaaminen on varmasti aina mielenkiintoista.

Uuden lukuvuoden alkamisen kynnyksellä on hyvä muistaa, miten ratkaisevan tärkeitä Suomelle ovat korkea osaaminen ja hyvät koulut. Koulutukseen panostamalla Suomi on tälläkin hetkellä menestyvien kansakuntien joukossa.

Tämä on kaiken perusta. Panostukset esimerkiksi korkeatasoiseen opettajakoulutukseen luovat perustan koko kansakunnan korkealle osaamistasolle. Tiukkanakin talouden aikana näistä asioista pidetään kiinni.

Vaikka monet asiat suomalaisessa koulumaailmassa ovat huipputasoa, niin silti aina löytyy petrattavaa. Koulurauha ja turvallinen oppimisympäristö ovat tärkeimpiä oppimisen ja opettamisen edellytyksiä.

Erityisesti viime keväänä kouluista kantautui paljon viestejä koulurauhan häiriintymisestä. Oppitunneilla puhutaan puhelimeen, pelataan äänekkäästi pelejä, toisia kiusataan ja monin muin tavoin häiritään muiden kouluelämää.

Opettajilla ei ole ollut riittäviä keinoja puuttua häiriöihin tai jopa turvallisuutta uhkaaviin tilanteisiin. Nämä ja monet muut ilmiöt ovat aiheuttaneet useissa kouluissa huonoa ilmapiiriä.

Vuodenvaihteessa voimaan tulevalla uudella lainsäädännöllä on tarkoitus antaa kouluille paremmat keinot pitää huolta koulurauhasta ja turvallisesta oppimisympäristöstä sekä vähentää syrjäytymisriskiä panostamalla kaikkien osallisuuteen ja demokratiakasvatukseen.

Vuoden 2014 alusta lähtien muun muassa lisätään opettajien ja rehtorien toimivaltuuksia puuttua häiriökäyttäytymiseen ja parannetaan mahdollisuuksia huolehtia turvallisesta oppimisympäristöstä.

Uudet toimet edistävät kaikkien kouluyhteisöjen jäsenten hyvinvointia ja turvallisuudentunnetta. Todennäköisesti uudistukset myös toimivat ennaltaehkäisevästi. Oppilaat esimerkiksi tietävät jo etukäteen, että tiettyjen häiritsevien tavaroiden tai aineiden tuonti kouluun johtaa niiden menetykseen, ainakin väliaikaisesti.

Jokaisella kouluyhteisössä on oikeus turvalliseen ja tasa-arvoiseen oppimisympäristöön. Tavoitteena on, ettei ketään kiusattaisi, ettei kukaan jäisi yksin ja että jokainen nuorempi tai vanhempi oppilas voisi kokea olevansa oman kouluyhteisönsä tärkeä ja hyväksytty jäsen.

Lainsäädännöllä on tässä oma roolinsa, mutta hyvää ilmapiiriä ja työrauhaa ei tuoda kouluihin ulkopuolelta. Ensisijainen vastuu on kannettava lähellä. Kodeissa, luokkahuoneissa, välitunneilla, iltapäiväkerhoissa, koulumatkalla ja vanhempainilloissa.

Koulurauhan turvaaminen on joukkuepeliä, jossa oppilaalla, vanhemmilla, opettajalla ja koulun muulla henkilöstöllä sekä muilla paikallistason toimijoilla on jokaisella oltava aito mahdollisuus osallistua yhteisen toimintakulttuurin luomiseen. Kaikkien on kannettava oma vastuunsa.

Vain joukkuepelin kautta kouluelämän yhteisiin haasteisiin pystytään löytämään kestäviä ratkaisuja.

Kolumni on julkaistu Turun Sanomissa 2.8.2013