Katainen: Jokainen suomalainen mukaan vihertalkoisiin

Puhereferaatti (muutokset puhuttaessa mahdollisia)

YMPÄRISTÖFIKSUILLA TEOILLA JA VALINNOILLA TULOKSIA

Suomi ympäristöteknologian suurvallaksi

Ilmastonmuutos, luonnonvarojen liikakäyttö ja ympäristön pilaaminen ovat ihmiskunnan ylivoimaisesti suurimmat uhat. Ympäristö- ja ilmastokysymykset huolettavat meitä kaikkia. Siksi vihreällä on ainakin viisi miljoonaa sävyä.

Ympäristö voidaan pelastaa vain teoilla, ei korupuheilla. Haaveilun sijaan pitää toimia. Kokoomus toimii ja politiikkamme on ympäristöfiksua. Se tarkoittaa kunnianhimoisten vihreiden tavoitteiden asettamista sekä fiksuimpien ja vaikuttavimpien keinojen avointa etsimistä niiden toteuttamiseksi.

Vastuullinen markkinatalous on keskeinen osa kokoomuslaista aatemaailmaa. Rehti ja reilu kilpailu markkinoilla luo tehokkuutta, parantaa laatua ja laskee hintoja. Yhtä vahvasti uskomme siihen, että päättäjien tehtävä on luoda pelisäännöt tälle kilpailulle.

Reilut pelisäännöt markkinataloudelle varmistavat, että liiketoimintaa ei harjoiteta yhteisen ympäristömme ja ilmastomme kustannuksella.

Taloudellinen kasvu ei ole itseisarvo, vaan ennen kaikkea keino edistää tärkeämpiä asioita. Tarvitsemme talouskasvua ilmastonmuutoksen torjumiseksi sekä ympäristö- ja luontoarvojen vaalimiseksi.

Ympäristöfiksuja tekoja ja valintoja

Ympäristöä ei kuitenkaan pelasteta ilman meitä jokaista ? tekojamme ja valintojamme. Me uskomme ja luotamme ihmisiin. Ihminen, jolla on ymmärrys toimintansa seurauksista sekä kyky toimia oikein, toimii vastuullisesti ja ympäristöfiksusti.

Yksittäisten ihmisten hiilijalanjäljistä ja ympäristörasituksesta koostuu ihmiskunnan rasitus. Jokainen voi vaikuttaa omaan jälkeensä radikaalisti.

Tarvitsemme jokaisen meistä mukaan vihertalkoisiin. Tärkeintä on tunnustaa, ettei tarvitse olla täydellinen tehdäkseen ympäristöfiksuja valintoja.

Voimme arjessa tehdä ympäristön kannalta hyviä tai huonoja ratkaisuja. Ihmisiä on kannustettava ja valistettava kantamaan vastuunsa sekä tekemään oikeita ratkaisuja. Vastuullinen kuluttaja on lopulta tärkein toimija ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä ympäristön huomioimisessa.

Kyse ei ole uhrauksesta, vaan hyvinvointimme ja elämänlaatumme kohentamisesta. Ympäristöfiksu toiminta luo edellytykset paremmalle elämälle.

Meidän pitää tehdä asiat paremmin ja muuttaa käyttäytymistapojamme kestävämmiksi. Kannattaa esimerkiksi valita enemmän elämyksiä ja ostaa vähemmän tavaraa. Miksi antaa lahjaksi taas uutta tavaraa, kun voi antaa aikaa, palveluita, hoitoja ja hyvää oloa? BKT kasvaa ilman että luonnonvaroja hukataan.

Merkittävä ekologinen verouudistus ja historiallinen energiapaketti

Kuten todettua, Kokoomus toimii enemmän kuin haaveilee. Tästä on hyvänä osoituksena kuluva vaalikausi, jonka kuluessa on tehty kokoomuslaista ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa.

Kaksi vuotta sitten lanseerattiin päästöperustainen autovero sekä vuotuinen ajoneuvovero Uusien autojen päästöt ovat tippuneet sen ansiosta pian jo viidenneksen.

Koko hallituskausi on toteutettu ekologista verouudistusta: kaksi miljardia euroa verotusta on siirretty työn tekemisestä ja teettämisestä erityisesti ympäristön kuluttamiseen ja haittaveroihin.

Nyt ollaan toteuttamassa Suomen historian suurin energiapaketti, joka vie kohti päästötöntä Suomea.

Vihreällä Kokoomuksella on vielä paljon tehtävää. Liikennepolttoaineiden verotus uudistetaan Kokoomuksen aloitteesta päästöperusteiseksi ensi vuoden alusta.

Ekologista verouudistusta jatketaan: kulutusvero eli arvonlisävero nousee heinäkuussa. Vuoden vaihteessa nostetaan ympäristöveroja vastaavalla määrällä, mitä työnantajamaksuja alennettiin.

Tulevassa verouudistuksessa on jatkettava samaa linjaa: työn ja yrittämisen verotusta on pikemminkin kevennettävä ja varsinkin ympäristöön ja terveyteen liittyviä kulutusveroja korotettava.

Kohti päästötöntä Suomea

Ympäristöasioiden saralla Kokoomuksella on erityisesti kaksi suurta tavoitetta: tehdä Suomesta päästötön yhteiskunta ja ympäristöteknologian suurvalta.

Suomen pitää näyttää esimerkkiä Euroopassa. EU:n puolestaan on oltava ympäristö- ja ilmastopolitiikan edelläkävijä maailmassa. Mitä rikkaammasta maasta on kyse, sitä suuremmat mahdollisuudet sillä on näyttää esimerkkiä sekä velvollisuus auttaa niitä maita, joissa taloudelliset edellytykset ovat heikommat.

Tavoitteena on luoda Suomesta päästötön yhteiskunta, joka kuitenkin on edelleen myös vauras hyvinvointiyhteiskunta. Siksi päästöttömyyden tavoittelu ei saa tuhota teollisuuttamme ja työpaikkojamme.

Samalla kun lisäämme uusiutuvien osuutta niin paljon kuin kansantaloutemme ja hyvinvointimme kestää, pitää meidän hoitaa toinen puoli korvaamalla fossiiliset polttoaineet ja tuontienergia ydinvoimalla.

Ympäristöteknologian suurvallaksi

Ympäristövastuumme ei lopu maamme rajoille. Kaikki vaikuttaa kaikkeen ja kannamme globaalia vastuuta.

Globaali energiantarve kasvaa nopeasti. Ilmastonmuutos ja niukkenevat fossiiliset polttoaineet tekevät uusiutuvista energianlähteistä yhä tärkeämpiä. Päästöjen kasvua hillitään parhaiten ottamalla kehitysmaissa suoraan käyttöön uusinta uusiutuvan energian teknologiaa sekä energia- ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Hankkeiden tukimuotojen on oltava luonteeltaan uusia innovaatioita edistäviä ja investointeja tukevia.

Energia- ja ympäristöteknologian vienti on Suomessa nopeassa kasvussa ja sillä on suuri työllistävä merkitys.

Esimerkiksi tuulivoimateknologia ja sähköautot ovat nopeasti kasvavia ympäristöteknologian aloja, joissa suomalaisilla on kaikki mahdollisuudet menestyä globaalisti. Suomen tulee saada kokoaan suurempi osuus kasvavista maailmanmarkkinoista.

Suomi on maailman kärkeä yhdistetyn lämmön ja sähkön tuotannossa sekä uusiutuvien puuperäisten polttoaineiden hyödyntämisessä.

Kokoomuksen mielestä Suomen pitää olla maailman johtava ympäristömaa sekä teknologiajohtaja. Edistyksellinen energia- ja ympäristöteknologia muodostaa maailmanmarkkinoiden ehkä nopeimmin kasvavan liiketoimintapotentiaalin. Suomalaisen työn ja hyvinvoinnin edistäminen voidaankin hyvin yhdistää pyrkimykseemme maapallon pelastamiseen.