Katainen Googlen datakeskuksen lisäinvestoinnin julkistustilaisuudessa

Pääministeri Jyrki Kataisen mukaan Googlen datakeskuksen kolmannen vaiheen kaltaiset investoinnit ovat Suomelle erittäin positiivisia signaaleja. Ensinnäkin Suomi tarvitsee lisää ulkomaisia suoria investointeja työllisyyden ja talouskasvun parantamiseksi. Toiseksi investointi edustaa uutta globaalia kasvualaa, jossa on huimat mahdollisuudet myös Suomelle.

Pääministeri totesi, että tulevien vuosikymmenten suurimpiin murroksiin kuuluu digitaali- ja internet-talous. Tähän mennessä tietotekninen vallankumous on tapahtunut pääasiassa laitetasolla, mutta nyt on käynnissä digitaalisten palveluiden ja sisältöjen läpimurto.

Pääministeri Jyrki Kataisen puhe Googlen datakeskuksen lisäinvestoinnin julkistustilaisuudessa Haminassa

(muutosvarauksin)

Arvoisat Googlen edustajat, yhteistyökumppanit, median edustajat, ladies and gentlemen

On suuri ilo olla täällä Haminassa todistamassa Googlen datakeskuksen kolmannen vaiheen investointia. Tämä uusi investointi osoittaa, että Google on todella sitoutunut Haminaan ja Suomeen, ja näkee Suomen hyvänä toimintaympäristönä.

Suomelle tällaiset investoinnit ovat erittäin positiivisia signaaleja. Ensinnäkin sen takia, että tarvitsemme lisää ulkomaisia suoria investointeja työllisyyden ja talouskasvun parantamiseksi. Toiseksi sen takia, että Googlen investointi edustaa uutta globaalia kasvualaa, jossa on huimat mahdollisuudet myös Suomelle.

Tulevien vuosikymmenten suurimpiin murroksiin kuuluu digitaali- ja internet-talous. Tähän mennessä tietotekninen vallankumous on tapahtunut pääasiassa laitetasolla, mutta nyt on käynnissä digitaalisten palveluiden ja sisältöjen läpimurto. Lähivuosikymmenen taloudellisesti merkittävä muutos on esimerkiksi erilaisten asiantuntijapalvelujen automatisoituminen ja siirtyminen digitaalisiksi palveluiksi.

Samoin myös tiedon saatavuuden ja hyödyntämisen kustannusten vähentyessä dramaattisesti, kaikkea tietoa kerätään ja hyödynnetään entistä enemmän ja yhä automaattisemmin. Tietoa on nyt käytössä paljon ja tämän avoimen tiedon ja suurien tietovarantojen kehityksen hyödyntäminen avaa paljon mahdollisuuksia. Digitaalitalouden ja internetin kasvun mahdollisuudet ovat valtavat ja murros muuttaa perustavalla tavalla yritysten toimintaa ja työn tekoa.

Tällaisessa tulevaisuudessa kilpailuetuna on turvallinen ja vakaa, mutta nopeasti mahdollisuuksiin tarttuva toimintaympäristö. Kansalaisten näkökulmasta edellytetään hyviä perusvalmiuksia, erityisosaamista ja mahdollisuuksia kehittää omaa osaamista elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti. Juuri tällaista toimintaympäristöä aiomme Suomessa vahvistaa ja kehittää.

Hallitus hyväksyi kansallisen investointien edistämisen strategian viime joulukuussa. Strategiassa ICT-sektori , kuten datakeskukset, on nostettu yhdeksi kärkialoista. Samaan aikaan Euroopan Unionin päätöksenteossa Suomi on ajanut digitaalitalouden edistämistä. Teemme työtä monella rintamalla digi- ja internet-talouden vahvistamiseksi.

Tämän takia Googlen investointipäätös on meille monellakin tapaa tärkeä ja olemme tyytyväisiä yhtiön asettumisesta Suomeen yhä tukevammin.

Hyvät kuulijat, ladies and gentlemen

The Finnish competitiveness and business environment have several times been ranked among the best in the world. We invest in innovation and technology. We have excellent education system creating technical skills combined with creativity and innovation.

Finland?s strength is in finding creative solutions to global challenges. We have several high-tech clusters with technology companies having cutting-edge expertise and skills.

Our job from the government side is to create and enable good infrastructure for various fields of business. We are putting a great deal of time and effort in building a favorable ecosystem and operating environment for new growth areas, especially in digital economy. Our investments in technology, innovations, as well as in research and development, are among the highest in the world.

Hyvät kuulijat,

Yksi hyvä esimerkki uuden yritystoiminnan edellytysten parantamisesta on sähköveron keventäminen. Hallitus on sopinut datakeskusten sähköveron alentamisesta vuoden 2014 alusta samalle tasolle kuin teollisuudessa. Tämä linjaus odottaa vielä EU:n komission hyväksymistä. Lisäksi on mainittava, että Suomi valmistele Itämeren poikki rakennettavaa telekaapelia. Tämä uusi kaapeli parantaisi toimintaedellytyksiä erityisesti datakeskuksille ja se tarjoaisi myös suoran yhteyden Suomesta Manner-Eurooppaan.

Uskomme, että nämä kaksi konkreettista uudistusta ja Suomen kokonaisvaltainen strateginen suuntautuminen ICT:n edelläkävijäksi kannustavat alan yrityksiä, kuten Googlea, investoimaan ja keskittämään toimintoja jatkossakin Suomeen.

Kiitos.