Katainen: EU tuo turvallisuutta

Ukrainan viime vuosien kehitys on ollut erittäin epävakaata. Viime vuoden lopulla alkaneissa mielenosoituksissa ukrainalaiset vaativat maalleen kurssimuutosta ja selkeää eurooppalaista suuntaa. Kansalaisyhteiskunnan nousu ja sen vastustaminen kärjistyivät tuskallisella tavalla ja lopulta ylin valta Kiovassa vaihtui.

Kriisissä EU:n toiminta on ollut tärkeää ja ansiokasta. EU:n ja tiettyjen EU-maiden toiminnalla oli suuri merkitys sille, että kymmeniä uhreja vaatinut väkivalta saatiin loppumaan.

Tilanne on hyvin kireä, mutta haluan uskoa sen rauhoittumiseen.

Realismin nimissä on kuitenkin sanottava, että myös vastakkainen kehityskulku on mahdollinen. Tilanne on herkkä ja provokaatioille altis, eikä kukaan varmuudella tiedä, miten kehitys etenee. Suomi ja EU tekevät joka tapauksessa parhaansa, jotta järki ja vastuullisuus voittaisivat.

Suomi on korostanut ja korostaa jatkuvasti, että tilanteeseen ei ole muita kestäviä ratkaisuja kuin neuvotteluteitse löydettävä ratkaisu.

Toimet, jotka kärjistävät tilannetta, ovat vastuuttomia.

Suomi toimii Ukrainan kriisin ratkaisuyrityksissä ensisijaisesti EU:n kautta ja yhteistyössä muiden EU-maiden kanssa. Meillä ei ole kuvitelmia siitä, että asia olisi ratkaistavissa Suomen kansallisin toimin.

Euroopan unioni pyrkii määrätietoisesti vaikuttamaan tilanteeseen. EU-maiden päämiesten kokouksesta viime viikolla annettu julkilausuma on vahva vetoomus rauhanomaisen ratkaisun puolesta. Euroopan unioni on ollut asiassa hyvin yhtenäinen.

Juuri yhtenäisyys oli yksi Suomen keskeisistä tavoitteista viime viikon huippukokouksessa ja se määrittää toimintaamme myös jatkossa.

Euroopan unionin ja Venäjän suhteiden tila on huolestuttava.

Suomen näkökulmasta tilanne on erityisen valitettava, koska Venäjän merkitys Suomelle on suurempi kuin Venäjän merkitys EU-maille keskimäärin.

Ukrainan tilanne aiheuttaa suomalaisten keskuudessa huolta oman turvallisuutemme näkökulmasta. Tämä on ymmärrettävää.

Kyseessä on vakava kriisi, mutta se ei ole suoranainen turvallisuusuhka Suomelle.

Turvallisuuden osalta on tärkeää, että olemme jäsenenä Euroopan unionissa. EU on Suomelle perustavanlaatuinen arvovalinta, jolla on myös vahva turvallisuuspoliittinen ulottuvuus. Suomi on johdonmukaisesti ajanut EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan vahvistamista.

EU ei ole sotilasliitto, joka tarjoaa Suomelle turvatakuut, mutta se on arvoyhteisö, joka tuo meille myös turvaa. Turvallisuuspolitiikka oli yksi syy, miksi liityimme unioniin lähes 20 vuotta sitten, ja sen edelleen yksi syy olla aktiivisesti mukana.

On mahdoton ajatella, että Suomi olisi äänetön yhtiömies silloin, kun lähialueillamme rikotaan kansainvälisen oikeuden pelisääntöjä ja uhataan itsenäisen valtion alueellista koskemattomuutta. On oma etumme puolustaa näitä periaatteita yhdessä rintamassa muun EU:n kanssa.

Vaikka Suomeen ei kohdistu erityistä uhkaa, on oman turvallisuutemme kannalta tärkeää, että Suomi osoittaa kuuluvansa läntiseen arvoyhteisöön. Olemme muiden EU-maiden kanssa rakentamassa Euroopan yhteistä turvallisuutta.

Suomi ei ole enää pitkään aikaan ollut yksin idän ja lännen välisellä harmaalla vyöhykkeellä. En voi ymmärtää poliitikkoja, jotka haikailevat sinne takaisin. Olisiko tällaisessa tilanteessa parempi, että Suomi on yksin? Ei varmasti.