Jyrki Katainen Kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksessa: Työllä on arvoa

Kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä lauantaina puhunut puolueen puheenjohtaja, pääministeri Jyrki Katainen painotti, että työnteolla on ihmisille itselleen ja toisaalta koko Suomelle valtavan suuri merkitys.

– Kysymys onkin siitä, uskommeko siihen, että kaikki työ on arvokasta ja että suomalaisten hyvinvointi syntyy myös jatkossa työstä? Jos nimittäin uskomme työhön, meidän on myös oltava valmiita tekemään päätöksiä, jotka luovat Suomeen uusia työpaikkoja ja luovat lisää mahdollisuuksia tehdä työtä.

– Olemmeko valmiita tekemään päätöksiä, joilla työtä saadaan Suomeen nykyistä enemmän? Olemmeko valmiita tekemään päätöksiä, joiden ansiosta työstä tulisi useammalle suomalaiselle merkityksellisempää? Olemmeko itse valmiita tekemään työtä vähän nykyistä enemmän, jotta voisimme tulevaisuudessa kantaa huolta myös kaverista? Haluammeko pitää huolta ?kaveria ei jätetä? ?yhteiskunnasta vai elämmekö vain itsellemme? Ymmärrämmekö sen, että kun meitä työikäisiä on vuosi vuodelta vähemmän, niin teemme tällöin myös koko ajan vähemmän työtä?

– Kokoomuksen vastaus on ?kyllä?. Ja me Kokoomuksessa olemme valmiit tekemään päätöksiä, joilla työtä saadaan Suomeen.

Katainen muistutti, että työn määrän lisääminen edellyttää paitsi lisää työpaikkoja, myös lisää työn tarjontaa.

– Moni on ymmärrettävästi sitä mieltä, että tässä on ristiriita: miksi yhä useampi työikäinen pitäisi saada mukaan työelämään, kun kaikille nykyisillekään ei kerran riitä työtä?

– On kuitenkin niin, että työvoiman tarjonta luo työlle kysyntää. Mitä useampi suomalainen on valmis työhön, sitä enemmän työpaikkoja Suomessa on. Tämän lisäksi tiedämme, että väestön ikääntymisen seurauksena karkeasti seuraavat 20 vuotta työelämästä lähtee enemmän väkeä kuin tilalle tulee nuoria. Tämän vuoksi tarvitsemme kaikki käsiparit mukaan.

– Moni suomalainen olisi valmis tekemään osa-aikaista työtä tai tekemään työtä epätyypillisissäkin työsuhteissa, jos siihen vain tarjoutuisi mahdollisuus. Tässä asiassa tarvitaan rakenteiden muuttamisen lisäksi asenteiden muuttumista: kaikki työ on arvokasta, osa-aikainen, lyhytaikainen tai tilapäinenkin työ.

– Työelämän rakenteita tuleekin uudistaa siten, että kaiken työn ? myös osa-aikaisen ja tilapäisen työn ? tekeminen ja teettäminen on kannattavaa. Mitä jäykemmät säännöt ja tiukemmat rajat asetamme työllistämiseen, sitä vähemmän yritykset voivat tarjota työpaikkoja.

Katainen peräänkuulutti asennemuutosta iäkkäämpien työntekijöiden kohteluun työmarkkinoilla.

– Ei voi olla niin, että vain ikä estää työkokemusta omaavien ihmisten työllistymisen. Uskon, että ongelma on ennen kaikkea työelämässä. Suomalaiset ikäihmiset olisivat kyllä valmiita tekemään työtä vanhemmallakin iällä, jos työelämä olisi mukautuvainen erilaisiin tarpeisiin. Meidän on yhteiskuntana tehtävä paljon työtä työmarkkinoiden ikärasismin nujertamiseksi. On väärin, että niin moni ikäihminen ei saa tehdä työtä, vaikka haluaisi. Kuinka monen suomalaisen uskon työhön lannistammekaan?

Katainen painotti, että suomalaisen yhteiskunnan haasteet ratkeavat nimenomaan yksityiselle sektorin syntyvien uusien työpaikkojen kautta.

– Tästä maasta puuttuu tekemisen meininki, työn ilo. Mitä olemme valmiita tekemään sen hyväksi, että oikeudenmukaisuus lisääntyy, että tähän maahan saadaan lisää yksityisen sektorin työpaikkoja? Onko sillä sellainen arvo, että olemme valmiita tekemään päätöksiä? Vai jaammeko sellaista, mitä on entistä vähemmän? Kykenemmekö palauttamaan työn tekemisen arvon?

Katainen muistutti, että valintoja tehdään myös verotuksessa: valitaanko mahdollisimman korkea verotus ja vähäinen työ vai kohtuullinen verotus ja enemmän työtä.

– Korkeat veroprosentit eivät takaa hyvinvointia. Kumpi tuo lisää oikeudenmukaisuutta, korkea veroprosentti vai korkeat verotulot?