Jyrki Katainen kiittää Slush-yrittäjyystapahtuman järjestäjiä ja yrittäjiä

Tapahtumassa oli noin 5000 osallistujaa – sijoittajia ja yrittäjiä. Tilaisuus kertoi erittäin positiivisella tavalla siitä, että ulkomaiset yrittäjät luottavat suomalaiseen yrittäjähenkeen.

Tunnelma, jolla yritykset olivat mukana, oli positiivinen ja tulevaisuudenuskoinen. Yritykset uskoivat omiin kykyihinsä, omaan osaamiseensa ja taitoonsa luoda uutta yritystoimintaa, kasvattaa sitä ja tehdä siitä kansainvälistä.

Kaikki suomalaiset yritykset, jotka olivat Slush-tapahtumaa järjestämässä ansaitsevat kiitoksen, koska se toi toivoa.