Islanti-talkoot

Kansainvälinen valuuttarahasto lainaa Islannille 2,1 miljardia dollaria rahaa. Neljä pohjoismaata on luvannut lainata yhteensä 2,5 miljardia dollaria. Pohjoismaiden kesken maksuosuutta ei ole vielä jaettu. Molemmat ovat asettaneet tiukat ehdot lainarahalle normaalin koron lisäksi. Islanti on sitoutunut tiukkaan talouskuuriin, jonka avulla talous on tarkoitus tervehdyttää. Helppoa se ei tule olemaan ja aikaa se ottaa, mutta uskon, että hyvä siitä vielä tulee. Meillä suomalaisilla on tästä kokemusta 15 vuo-den takaa.

Käytännössä Suomi siis tulee lainaaman rahaa markkinoilta ja lainaamme sen edelleen Islannin valtiolle. Periaatteemme on, ettemme tule tässä häviämään, vaan saamme lainallemme koron.

Koen vahvasti, että myös meidän suomalaisten on kannettava solidaarisuusosuutemme islantilaisten ihmisten auttamiseksi. Todellista pohjoismaista yhteistyötä on auttaa ystävää hädän hetkellä. Tämä sii-täkin huolimatta, että moni meistä katsoi epäuskoisena islantilaisten pankkiirien rynnistystä myös täällä Suomessa. Vauhti oli sokaisevan kovaa ja menestys suurta kuplaa. Myös moni suomalainen otti tietoisen riskin juostessa tavanomaista suurempien talletuskorkojen perässä.

Ohessa neljän maan ministerin tiedote:

Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan valtiovarainministereiden yhteinen lausunto avusta Islannille

20.11.2008 | Tiedote 191/2008

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) on tänään hyväksynyt rahoituspaketin Islannille. Tämä on en-simmäinen askel Islannin saamiseksi pois sen vakavasta rahoitus- ja taloustilanteesta. Islannin pankki-kriisillä on erittäin laajat mittasuhteet ja sillä on vakavat vaikutukset Islannin taloudelle.

IMF:n tukeman ohjelman puitteissa Pohjoismaat – Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska – ovat työskennelleet läheisesti ja yhdessä päättäneet täydentää IMF:n 2,1 miljardin dollarin rahoitusta yhteensä 2,5 miljardin dollarin lainanannolla.

– Painotamme IMF:n ohjelman mukaisesti, että kunnianhimoinen monivuotinen finanssipoliittinen ohjelma auttaa vakauttamaan Islannin talouden ml. valuuttakurssin sekä alentamaan julkista velkaa keskipitkällä aikavälillä. Käsityksemme on, että Islanti on täysin sitoutunut noudattamaan kansainväli-siä sitoumuksia.

– Olemme työskennelleet intensiivisesti islantilaisten kollegoidemme ja keskuspankkiemme kanssa hoitaaksemme Islannin kriisiä perustuen pääministeriemme 27.10. tekemään päätökseen perustaa Poh-joismainen työryhmä. Me arvostamme myös yhteistyötä EU-maiden kollegoittemme ja IMF:n kanssa prosessin nopeaksi eteenpäinviemiseksi.

– Yhteispohjoismainen työryhmä on ollut hyvin tärkeä mahdollisimman nopean työskentelyn kannalta ja ratkaisun löytämiseksi. On ollut suuri vahvuus, että meillä on ollut selkeä yhteinen näkemys, miten menetellä ja miten parhaiten auttaa Islantia tässä vaikeassa tilanteessa.

– IMF:n ohjelman täytäntöönpano ei tule olemaan helppoa, mutta tarvittavilla toimenpiteillä uskomme, että talouden tasapainottamiselle on olemassa hyvä perusta. Me olemme valmiita auttamaan Islantia jatkuvan Pohjoismaisen yhteistyön hengessä.

Anders Borg, Kristin Halvorsen, Jyrki Katainen ja Lars Lökke Rasmussen
Lisätietoja: Martti Hetemäki, (09) 160 33091