Heikki Autto: Yritysten kasvurahoitusmahdollisuudet paranevat!

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Heikki Autto kehuu valtiovarainministeriön esitystä parantaa pk-yritysten kansainvälistymismahdollisuuksia kasvurahalla. Valtiovarainministeriön lisätalousarviossa esitetään Teollisuussijoitukselle 25 miljoonan lisärahoitusta, joka käytetään hankkimaan suomalaisiin kansainvälistyviin yrityksiin ulkomaista rahoitusta.

?Tällä vaalikaudella on panostettu huomattavan paljon yritysten rahoitusmahdollisuuksiin. Teollisuussijoitus ja Finnvera ovat saaneet uusia varoja ja valtuuksia. Pankkien kiristyneet vakavaraisuus- ja muut säädökset ovat nostaneet lainan hintaa erityisesti kasvaville pk-yrityksille ja viennin olosuhteet ovat muuttuneet vaikeammiksi, joten toimille on ollut tilausta. Suomi elää viennistä, joten sen aikaan saamiseksi on tehtävä kaikki mahdolliset päätökset, ? Autto painottaa.

Esityksen perustelujen mukaan uuden sijoitusohjelman tavoitteena on laukaista ehdotettavan pääomasijoituksen lisäksi noin 25 – 75 miljoonaa euroa muuta pääomaa yritysten kasvuun. Tavoitteena on edistää kohdeyritysten kilpailukykyä, kasvua, kansainvälistymistä ja kykyä työllistää. Autto toivoo myös oppositiolta tunnustusta hallituksen yrittäjyysmyönteisille päätöksille.

?Keskusta on puhunut vuosikausia uuden kasvurahaston perustamisesta, mutta sittemmin se on hiipinyt täysin hallituksen linjalle esittäessään nykyisten rahoitustyökalujen vahvistamista. Hallitus on vahvistanut jo nyt rahoitusmahdollisuuksia merkittävällä tavalla, eikä Finnveran ja Teollisuussijoituksen resursseja ei ole vahvistettu näin paljon vuosiin. Elinkeinoministeri Vapaavuori on myös todennut, että nykyisten välineiden vahvistamista tarvittaessa jatketaan?, painottaa Autto.

Autto penää vielä lisää toimia yritysten rahoitusmahdollisuuksien ja liiketoimintaympäristön vahvistamiseksi.

”Kasvuyritysten rahoitusmahdollisuuksia voisi parantaa lisäksi vielä esimerkiksi muuttamalla First North -yhtiöiden osinkoverotus yhdenmukaiseksi listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen kanssa. Selvityttäisin myös mahdollisuuden antaa työeläkeyhtiöille vapaammat kädet sijoittaa listaamattomiin yhtiöihin muuttamalla vakavaraisuussäännöksiä,” Autto ehdottaa.

Hän penää myös yritysten liiketoimintaympäristön parantamista muun muassa sujuvoittamalla ympäristölupaprosesseja ja vähentämällä liiketoimintaa haittaavaa sääntelyä. Autto näkee myös veroasteen liian korkeana.