Heikki Autto: Maanpuolustusta syytä vahvistaa

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Heikki Autto on tyytyväinen kansanedustaja Ilkka Kanervan johtaman työryhmän esityksiin puolustusvoimien tulevien vuosien haasteisiin vastaamisesta.

?Kanervan työryhmä on etsinyt ansiokkaasti ratkaisuja puolustusvoimien rahoituksen vahvistamiseen. Suunta on nyt oikea, vaikka määrärahatasot esimerkiksi naapurimaihin verrattuna ovat edelleen matalat?, Autto toteaa.

?Puolustuksen pitkäjänteinen kehittäminen tehdään parhaiten laajassa parlamentaarisessa yhteisymmärryksessä. Työryhmä ja mukana olleet puolueet ovat tehneet vastuullisen maanpuolustusta vahvistavan esityksen?, Autto kiittelee Kokoomuksen puolesta.

Autton mukaan puolustusvoimat on jo tehnyt osansa valtion säästötalkoissa, ja nyt keskeistä on turvata Suomelle uskottava puolustuskyky myös tulevaisuudessa. Autto pitää merkittävänä puolueiden yhteistä tahtoa korottaa puolustusmäärärahoja ensi vaalikaudella.

?On todella hienoa, että lähes kaikki parlamentaariseen työhön osallistuneet puolueet haluavat turvata puolustusvoimien rahoituksen. Kansanedustaja Kanervan työryhmä on tehnyt merkittävää työtä, sillä ilman määrärahojen nostoa uskottava itsenäinen puolustus, yleinen asevelvollisuus ja periaate koko maan puolustamisesta vaarantuisivat?, Autto toteaa.

Autton mukaan puolustusvoimille osoitettavat lisämäärärahat eivät sulje pois tarvetta kehittää edelleen Suomen kansainvälistä sotilaallista yhteistyötä.

?Suomen on kuitenkin aina itse huolehdittava oman puolustuksensa uskottavuudesta. Mahdollinen jäsenyys Natossa olisi hyvä lisäturva erilaisten uhkien varalta, mutta se ei poistaisi oman puolustuksen kehittämisen tarvetta?, Autto sanoo.