Heikki Autto: Kuluttaja kiittää kaupan kilpailusta

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Heikki Autto vaatii kaupan kilpailun esteiden purkamista. Autto muistuttaa suomalaisen päivittäistavarakaupan olevan koko Euroopan tasolla poikkeuksellisen keskittynyttä.

?Päivittäistavaraketjujen tämän viikon ilmoitus hintojen laskemisesta osoittaa pitkästä aikaa vähittäiskaupassa terveen kilpailun merkkejä. Paras tapa varmistaa, että suomalaisella kuluttajalla on mahdollisuus ostaa laadukasta ja kohtuuhintaista ruokaa on edistää tervettä kilpailua päivittäistavarakaupassa. Lopulta kauppojen välinen lisääntynyt kilpailu näkyy kuluttajan ostoskuitissa myönteisellä tavalla?, toteaa Autto.

Kaupan kilpailun esteiden purkamiseksi Autto vaatii kaavoituksen määräysten keventämistä nostamalla maakuntakaavaan merkittävien kaupan suuryksiköiden kokoa nykyisestä 2000 neliöstä 3500 neliöön.

? Olemme jäykällä kaavoituksella ja sääntelyllä tehneet todellisen kilpailun kaupan alalla lähes mahdottomaksi. Kauppa keskittyy yhä enemmän kaupan suuryksiköihin, joista valtaosaa hallinnoivat kaksi kaupan suurtoimijaa. Terveen kilpailun kannalta on olennaista, että kaavoitus mahdollistaa myös uusien yritysten tulon alalle?, painottaa Autto.

Autto vaatii myös kauppojen aukioloaikojen asteittaista vapauttamista. Autto mukaan kaupan poikkeuslupien tulisi vähintään olla toistaiseksi voimassaolevia, ettei niitä tarvitsisi hakea joka vuosi uudestaan. Autto esittää, että aukioloaikojen vapauttamista kokonaan voitaisiin kokeilla alueellisesti.

?Ympäri vuorokauden auki olevat verkkokaupat kilpailevat jo asiakkaista perinteisten kauppojen kanssa. Miksi aukioloaikoja pitäisi säännellä niin tiukasti laissa, jos kuluttajat ovat halukkaita tekemään ostoksiaan? Asiaa voidaan edistää kokeilulla, jossa muutaman maakunnan kauppojen aukioloajat vapautettaisiin kokonaan ja näin voitaisiin kerätä kokemuksia, kuinka hyvin lainsäädännön kahleista vapautetut aukioloajat palvelisivat sekä kuluttajien että kaupanalan toiveita?, päättää Autto.