Arto Satonen: Valiokunta palauttaa koko osuuskuntien verotuksen uuteen valmisteluun

Arto Satonen on erittäin tyytyväinen valtiovarainvaliokunnan päätökseen ottaa aikalisä osuuskuntien verotuksen valmistelussa.

?Veroasioista vastaavat kansanedustajat tekevät täysin oikean ratkaisun, kun hätäisesti valmisteltu osuuskuntien verouudistus palautetaan kokonaan uuteen valmisteluun?, toteaa Satonen.

”Hallituksen päättämän elinkeinoverouudistuksen päätavoite on vahvistaa yritysten toimintaympäristöä muun muassa keventämällä yhteisöverotusta ja luomalla yrityksille näin paremmat mahdollisuudet työllistää ja investoida Suomessa”, Satonen sanoo. ?Siksi on tärkeää, ettei osuuskuntien verouudistus vaikeuta osuuskuntien toimintaa tai tule voimaan liian kireässä aikataulussa, jotta ala ehtii valmistautua uudistuksen vaikutuksiin?, Satonen toteaa.

?Valiokunta edellyttää, että valtiovarainministeriö valmistelee osuuskuntia koskevan verokokonaisuuden siten, että alan toimijoita kuullaan avoimesti ja uudistuksen vaikutukset arvioidaan huolellisesti. Nämä jäivät puuttumaan alkuperäisestä esityksestä, mikä oli täysin kohtuutonta osuuskuntien kannalta?, Satonen muistuttaa.

”Esimerkiksi elintarviketeollisuudessamme valtaosa yrityksistä toimii osuuskuntapohjaisesti. Suomalaisen ruoantuotannon kannattavuudesta ja alalla olevista työpaikoista on kannettava huolta laajalla rintamalla,” Satonen päättää.

Lisätietoja:

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Arto Satonen p. 050 511 3110