Arto Satonen: Tilimallilla ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan kannustin

Satosen mukaan uusi malli toisi ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan pitkään kaivatun henkilökohtaisen kannustimen.

– Useiden tutkimusten mukaan jo puolen vuoden yhtäjaksoisen työttömyyden jälkeen vain joka toinen palaa työelämään. Sen vuoksi on tärkeää, että ansiosidonnainen työttömyysturva kannustaa ottamaan uutta työtä vastaan mahdollisimman nopeasti. Nykyisestä järjestelmästä tämä elementti puuttuu, koska tukitaso jatkuu samana 500 päivää eikä siihen sisälly henkilökohtaista kannustinta, Satonen sanoo.
– ETLA:n esittämä henkilökohtainen tilimalli edistää nopeaa työllistymistä, koska työttömyysturvaa käytetään omalta tililtä. Hyvä kannustin pitkän ja yhtenäisen työuran tekemiseen on myös se, että positiivinen saldo on nostettavissa tililtä eläkkeelle siirryttäessä, Satonen toteaa.