Arto Satonen: Logistisille pääväylille raskaammalla kalustolla

Liikenne- ja viestintäpoliittinen ministerityöryhmä linjasi viime vuoden lopulla raskaan liikenteen enimmäismittojen ja -massojen korottamisesta. Tavoitteena on edistää Suomen kilpailukykyä, vähentää liikenteen ympäristöpäästöjä sekä alentaa logistiikkakustannuksia.?Rekoilla voitaisiin siis kuljettaa nykyistä enemmän. Tässä yhteydessä on noussut huoli kuljetusyrittäjien toimintaympäristön nopeasta muutoksesta sekä teiden ja siltojen kestämisestä raskaampien rekkojen alla?, Satonen kertoo.

Riihessä tehdyllä rahoituspäätöksellä liikenneverkon kestävyyttä parannetaan. Raskaan kuljetuskaluston mittojen ja massojen korotukseen varataan kehyskaudella yhteensä 55 miljoonaa euroa lisärahoitusta, jotta tiestö saadaan pidettyä asianmukaisessa kunnossa.

Satonen pitää päätöksiä hyvinä. ?On viisasta, että tämä muutos aloitettaisiin tietyillä logistisilla pääväylillä ja sinne suunnattaisiin tätä uutta kehysrahaa. Näillä logistisesti tärkeillä reiteillä voisi korjausten myötä ajaa nykyistä raskaammilla rekoilla. Pääreiteillä suuremman kaluston hyödyt olisivat selvät. Raskaampi kalusto ei kuitenkaan sovi kaikkialle, nykyistä kalustoa tarvittaisiin siis myös jatkossa?, Satonen muistuttaa.

?Monilla teollisuudenaloilla, kuten metsäteollisuudessa, logistiikkakustannukset ovat pitkien välimatkojen takia merkittävä kuluerä. Kun kustannuksia voidaan isompien kuljetusmäärien myötä alentaa, vahvistetaan yritysten kykyä säilyttää tuotantoaan Suomessa. Samalla vähennetään myös päästöjä ympäristöön?, Satonen kertoo.

?Myös alueellista kuljetustukea kehysriihen päätöksellä jatketaan, millä tasataan pitkistä etäisyyksistä syntyviä kustannuseroja ja osaltaan parannetaan suomalaisen teollisuuden vientimahdollisuuksia. Kuljetustuen merkitys on erityisen suuri Itä- ja Pohjois-Suomelle? Satonen jatkaa.