Arto Satonen: Hallituksen aikalisä osuuskuntien jäsenten verotuksessa paikallaan

Arto Satonen on tyytyväinen hallituksen päätökseen palauttaa osa osuuskuntien toimintaa koskevista veromuutoksista uudelleen valmisteltaviksi valtiovarainministeriöön.

”VM:n alkuperäinen esitys oli valmisteltu liian kiireisellä aikataululla ilman poliittista päätöstä verotuksen muuttamisesta ja asianosaisia riittävästi kuulematta. Näin ollen myöskään uudistuksen vaikutuksista ei ollut tarpeeksi tietoa. Tämä ei ole hyväksyttävää valmistelua”, Satonen sanoo.

Hänen mukaansa alkuperäinen esitys olisi kokonaisuudessaan voinut vaikeuttaa osuuskuntien toimintaa merkittävästi.

”Tämä olisi ollut suuressa ristiriidassa elinkeinoverouudistuksen yleishengen kanssa, jolla on tarkoitus vahvistaa yritysten toimintaympäristöä muun muassa keventämällä yhteisöverotusta ja luomalla yrityksille näin paremmat mahdollisuudet työllistää ja investoida Suomessa”, Satonen muistuttaa.

”Hallituksen nyt esittämät muutokset osuuskuntien voitonjakoon on syytä huolella käydä läpi eduskunnan käsittelyssä”, Satonen huomauttaa. Satosen mukaan jatkotyössä on tärkeää varmistaa, että valmistelulle varataan riittävä aika ja osuuskunnat pääsevät mukaan ja tulevat kuulluksi prosessin alusta asti. ”Veropolitiikan pitää olla pitkäjänteistä ja ennustettavaa siten, että lainsäädäntöä tehtäessä vaikutukset on kartoitettu huolella”, Satonen tiivistää.

Satosen mukaan uusi vuoden vaihteessa voimaan astuva osuuskuntalaki tehtiin nimenomaan selkeyttämään ja helpottamaan osuuskuntamuotoisten yritysten toimintaa, eikä verouudistuksella saa lyödä tätä hyvää tavoitetta sormille. ”Esimerkiksi elintarviketeollisuudessamme valtaosa yrityksistä toimii osuuskuntapohjaisesti. Suomalaisen ruoantuotannon kannattavuudesta ja alalla olevista työpaikoista on kannettava huolta laajalla rintamalla,” Satonen päättää.

Lisätietoja:
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Arto Satonen p. 050 511 3110